Rakovina je velký kšeft. I přes ohromnou kampaň snímkování veřejnosti a povídačky o vyléčení, míra postižení obyvatelstva rakovinou nadále roste a určité společnosti nejenže profitují z chemikálií, které rakovinu způsobují, ale zároveň prodávají i léky, které ji léčí. Dokument z roku 2010 ‚Uřízni, otrav, spal‘ poskytuje odhalující pohled do vnitřku medicínského monopolu na ‚léčení‘ rakoviny, v němž byl čtyřletý chlapec, jemuž diagnostikovali rakovinu mozku, nucen podstoupit chemoterapii, operaci a ozařování i proti vůli rodičů. Nedovolili mu přístup k ověřeným metodám alternativní léčby. Reakce medicínského systému byla surová. Úřady pohrozily, že si chlapce vezmou do nucené péče, a obviní jeho rodiče ze zneužívání dítěte, pokud nebudou přijaty jen medicínské volby. V úmrtním listě tohoto chlapce se uvádí jako příčina jeho smrti: „selhání dýchání v důsledku chronické otravy chemoterapií.“

Po shlédnutí tohoto filmu lze snadno dospět k názoru, že tu máme nějaký druh zkorumpovaného vyděračství. A opravdu dokument z roku 2009 ‚Cyklus idiocie‘ se domnívá, že někteří z hlavních světových pachatelů rakoviny (včetně, jak tvrdí film mj. Bayer, BASF, Dow, Dupont, Monsanto, Syngenta, Novartis, Pfizer) údajně profitují z výroby rakovinotvorných produktů a pak některé z těch samých společností investují do výnosné ‚léčby‘ rakoviny. Tvrzení nastíněná tímto filmem se nadále plně potvrzují.

A jako korunu všeho některé z těchto společností teď vyvíjí geneticky modifikované plodiny, které nebyly nikdy adekvátně otestovány na dlouhodobé zdravotní dopady jako vyvolávání rakoviny. Nástup těchto chorob je u obětí často o 15 až 20 let později.

Před tím, než provedl svou nedávnou studii o zdravotních dopadech GMO a vyvolal tak svými zjištěními zlobu v sektoru GMO, Gilles-Eric Seraliny profesor molekulární biologie na universitě v Caen ve Francii řekl, že to pouze tříměsíční testování, po němž se povolila GM kukuřice ve více než půl tuctu zemí, je absurdní. Po revizi hrubých dat od Monsanto zjistil se svým týmem mj. problémy i poškození jater a fyziologické změny směřující k diabetu postihující potkany, kteří žrali GM kukuřici od Monsanto. A to je jen po třech měsících krmení takovýmto žrádlem. Jeho nová studie byla z dvouletého období.

Výskyt rakoviny lavinovitě roste a očekává se, že se do roku 2050 zdvojnásobí, a to je globální problém. Např. výskyt rakoviny určitých hlavních orgánů je nejvyšší z celého světa v Indii. Ač hlavní příčinou je tabák, nelze zavrhovat i další faktory. Nedávné zprávy z indických médií přitáhly pozornost ke vzrůstajícímu výskytu rakoviny prsu v městských oblastech a v roce 2009 přišla zpráva o nárůstu rakoviny v oblasti textilního průmyslu Tamil Nadu, dost možná kvůli chemicky kontaminované vodě. Ale bez zavedení řádné regulace to pro Indii může být nedopalkem způsobujícím požár.

Podle Dr. Samuela Epsteina emeritního profesora environmentální medicíny na University of Illinois v USA spousta průmyslu zamořila vzduch, půdu a moře celou řadou petrochemických i jiných karcinogenů. Ty nepostihly rizikem rakoviny jen veřejnost obecně, ale i tam umístěné pracovníky v určitých odvětvích a jejich potomky.

Epstein uvádí, že výskyt nikoliv Hodgkinových lymfomů se během posledních desetiletí zvýšil o téměř 100 procent a rakovin mozku o asi 80 až 90 procent. Rakovina prsu stoupla o 60 až 65 procent. Rakovina varlat – zvláště u mužů ve věku 28 až 35 – vystoupila o téměř 300 procent. Epstein tvrdí, že takovýto obrovitý nárůst rakoviny nelze vysvětlit na základě kouření, délky života, genetiky či tučné diety. Možná má pravdu.

V USA jsou živočišné a mléčné produkty kontaminovány celou řadou hormonů, pesticidů a dalších chemických průmyslových karcinogenů, z nichž některé jsou velice závažným rizikovým faktorem u rakovin reproduktivních orgánů – rakovin varlat u mužů, rakoviny prsu u žen a leukémie u dětí. Používání růstového hormonu IGF1 v mléce je spojováno s rakovinou prsu, prostaty a tlustého střeva.

Epstein poskytuje různé příklady každodenně v domácnosti jako samozřejmost používaných věcí, kosmetiky a toaletních potřeb počínaje deodoranty, přes šampóny až po tělové pudry, které také obsahují chemikálie, které jsou karcinogenní. Závěrem je, že syntetické chemikálie a jejich účinek na lidské zdraví působí na každého jednoduše proto, že se mohou nalézat v dnešních spotřebitelských výrobcích. Bohužel mnohé vlády až příliš snadno provádí přezkoumání při schvalování nových syntetických chemikálií, aniž by se adekvátně testovaly, což příliš nepřekvapuje, zvláště když je do toho zapojena farmakologie – v podstatě společnosti utrácí více peněz za marketing a lobování než za skutečný výzkum svých léků.

Obvyklou taktikou oficiální strany je individualizace zdravotních otázek tím, že lidem radí, aby změnili své chování. Ač v určitých případech může individuální přístup opravdu minimalizovat rizika, jednotlivci toho nemohou moc udělat z hlediska mnohých hlavních rakovin, které v posledních desetiletích narůstají. Tím, že přijímají strategii „obviň oběť“, odvrací se pozornost od praktik velkých vše-zamořujících korporací, které vyvolávají rakovinu a mizerné zdraví.

Vědec Dr. Shiv Chopra povídá o mnohých bitvách proti kanadské vládě, která vědomě povolila nebezpečné léky, zemědělské postupy a vstupy karcinogenních pesticidů do potravního řetězce. Chopra tvrdí, že funguje sladěné úsilí společností lidstvo ohrožovat a vyvolávat u něj onemocnění, přičemž z toho hrabou ohromné zisky.

Vynašeči jako Chopra hrají při odhalování zkorumpovaných praktik významnou roli a filmy jako „Uřízni, otrav, spal‘ a ‚Cyklus idiocie‘ pomáhají vrhnout světlo na selhání ‚války s rakovinou‘ (války s drogami, války s terorismem … zkorumpovanými praktikami a selháními – jako na obecné téma). Současně se ve skutečnosti zapojují i četné nátlakové skupiny, co zkouší zrušit používání karcinogenních chemikálií ve výrobcích. Avšak stejně jako to bylo v případě tabákových společností, je utkání se zájmy mocných státně-korporativních činitelů nejspíš vleklou a trudnou záležitostí.

Překlad: Miroslav Pavlíčelk

Zdroj: globalresearch.ca

]]>