Aktivací dávných genů byli vytvořeni mravenčí ‘supervojáci’ z nočních můr s obrovitými hlavami a kusadly. Vědci věří, že tito monstrózní mravenci by mohli být genetickým uvržení zpět mezi předky, co tu žili před miliony lety. Vědci říkají, že dovedou, když se jim zlíbí, vytvořit tyto supervojáky šťouchnutím do normální larvy pomocí speciálního hormonu – larvy se pak vyvinou do supervojáků místo do normálních mravenčích vojáků či dělníků.

Supervoják vedle normálního mravence: Vědci říkají, že dovedou, když se jim zlíbí, vytvořit tyto supervojáky šťouchnutím do normální larvy pomocí speciálních hormonů – larvy se pak vyvinou do supervojáků, místo do normálních mravenčích vojáků či dělníků.

Mravenčí supervojáci se mohou v divočině vyskytnout i přirozeně, ale jen zřídka. V pouštích Ameriky a Mexika je jejich jobem chránit kolonii před nájezdy invazních mravenčích armád.

Supervojáci používají svých ohromných hlav k zablokování vstupu do hnízda a k útokům na jakéhokoliv nepřátelského mravence, co se dostane příliš blízko.

Vědci ukázali, že běžní mravenci druhu Pheidole morrisi obsahují kompletní genetické ‘nářadí’ potřebné k jejich předělání na supervojáky – potřebují jen hormonálně postrčit.

O tomto výzkumu se dnes referovalo v žurnále Science.

Vědci v laboratoři aktivací dávných genů po předcích vytvořili mravenčí monstra

Autoři Dr. Rajendhran Rajakumar z McGill University v Kanadě a kolegové napsali: ‚Odhalili jsme vývojový potenciál po předcích k vytváření nové subkasty supervojáků, který si udrželi pomocí hyperdiverzity mravenčího geonomu, který se vyvinul před 35 až 60 miliony lety.‘

Tyto výsledky naznačují, že udržení si vývojových sad nástrojů po předcích by mohlo hrát důležitou roli při vývoji nových fyzických rysů, říkají výzkumníci.


Zdroj: dailymail.co.uk

]]>