Všichni jsme obeznámeni s hororovými příběhy o mladistvých na drogách, ale normálně se jich účastní lidé, ne ryby. Avšak v tomto případě to byl mladistvý losos čavyča, který nikdy nedostal šanci „prostě říci ne.“ Nový znepokojivý výzkum ukazuje, že mladý losos nalezený v Puget Sound byl pozitivně testován na více než 80 různých drog včetně kokainu, antidepresiv a tuctů dalších léků užívaných lidmi.


Když výzkumníci provedli testy vody a blízké čističky odpadních vod v ústí řeky Puget Sound u Seattlu ve státě Washington, objevili vysoké koncentrace drog a produktů péče o tělo – kdy ty koncentrace byly jedny z nejvyšších kde kdy v zemi objevených.

Tkáně migrujícího sledě čavyča a místních koljušek tříostných rovněž obsahovaly tyto sloučeniny – i když tyto ryby se v ústí nacházely daleko od čističky odpadních vod, jejíž voda byla do té doby považována za „neposkvrněnou“.

Jak referoval The Seattle Times:

„K medicínské škále běžných drog rovněž patřily Flonase, Aleve a Tylenol, Paxil, Valium a Zoloft, Tagamet, OxyContin a Darvon, Nikotin a Kofein. Také tam byly fungicidy, antiseptika a antikoagulanty. Rovněž Cipro a hojnost dalších antibiotik.

„Proč jsou ale ty koncentrace tak vysoké? Mohlo by to být proto, že lidé zde užívají uvedených drog více, nebo by to mohlo mít spojitost s procesy v čističce odpadních vod, řekl Jim Meador, toxikolog životního prostředí ze Severozápadního střediska rybářské vědy při NOAA v Seattlu a vedoucí autor článku tento týden publikovaného v žurnálu Environmental Polution.“