V Německu jsou demonstrace poraženy, v Austrálii je nasazena armáda, ve Francii jsou uvězněni kritici očkování, v Anglii, Itálii a Řecku je společnost rozdělena na očkované a neočkované osoby. (Foto: KönigubuCC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Známý americký dramatik, prozaik a politický satirik CJ Hopkins varuje: Jsme na cestě k totalitě.

Za posledních 17 měsíců bylo možné vidět tolik varovných signálů, že se nelze vyhnout rozpoznání nebezpečného vývoje směrem k totalitě.

Pod hlavičkou „Nové normality“ a v průběhu opatření proti koronaviru se formuje nová totalitní společnost.

Takzvaná „nová normalita“ sleduje přesně vzorec vzniku známých forem totality, jak jej známe z historie.

Hopkins vysvětluje: „Globálně-kapitalistické vládnoucí zřízení právě zavádí novou, ještě otevřenější, totalitní sociální strukturu a způsob vlády. Zrušují naše ústavní a lidská práva a přesouvají moc ze svrchovaných vlád a demokratických institucí na nezodpovědné globální entity, které nejsou zavázány žádnému národu ani jeho lidu.“

V Německu jsou demonstrace proti ideologii „Nové normality“ zakázány. Jiné veřejné akce, jako je demonstrace na Christopher Street Day, jsou stále povoleny. Postavit mimo zákon politickou opozici je klasickým znakem totalitních systémů, vysvětluje Hopkins.

V Austrálii byla armáda použita k prosazení plného dodržování vládních nařízení; ve Francii jsou nyní majitelé restaurací a dalších podniků sloužících „neočkovaným“ uvězněni a „neočkovaní“ pronásledováni. Ve Velké Británii, Itálii, Řecku a mnoha dalších zemích se zavádí pseudolékařský systém sociálního rozdělení, který rozděluje společnosti na „dobré lidi“ (tj. Poddajné) a „špatné“ (tj. Neposlušné).

To vše ukazuje, že jsme na cestě k totalitě, ve které jsou ti, kdo dodržují předpisy, pronásledováni proti kritikům se všemi strašnými důsledky, které z toho mohou vyplývat.

Zdroj: freiewelt.net, pz.cz