USA vycvičení a vyzbrojení bojovníci rebelů v jižní Sýrii u jejich společné základny s americkými vojsky houfně dezertují k Syrské armádě. Syrský velitel rebelů, který změnil stranu, zrekrutoval některé své bývalé kamarády, a když už Syrská armáda úspěšně dorazila k irácké hranici a koaliční síly a jejich spojence v al-Tanf odřízla, tak je přesvědčil, aby se radši přidali k režimu. A jim správně došlo, že s domácí armádou se domů dostanou přeci jen rychleji.


Russia Insider hlásí :

Syrští bojovníci, vycvičení, vyzbrojení a placení Pentagonem opravdu přeběhli k Syrské armádě. V uplynulém týdnu přišly zprávy o dvou různých skupinách bojovníků „Komand revoluce“, které se o základnu al-Tanf v jižní Sýrii dělí s americkými vojsky, a přitom přeběhly a přidaly se k táboru loajalistů. Co mi však nedošlo, bylo, že existuje oficiální potvrzení této události od amerického vojenského mluvčího.

Americké ozbrojené síly potvrdily „hrstku izolovaných dezercí“ a rovněž uvedly, že ti dezertéři se teď pokouší přesvědčit i zbývající Komanda revoluce, aby i ta změnila stranu:

Mluvčí koalice plukovník US Army Ryan Dillon řekl CNN, že jeden z dezertérů se aktivně pokouší rekrutovat své bývalé kamarády a přesvědčovat je, aby se přidali k režimu, dodal ale, že toto úsilí zatím nezaznamenalo žádný významný úspěch.

Tento činitel řekl CNN, že vůdce snah o rekrutování je bývalý zástupce velitele, který kritizoval americká vojska v At Tanf a perspektivním rekrutům slibovat místa v režimních ozbrojených silách, které čistí svoji vlast ve Středním údolí řeky Eufrat. To u amerických vojsk vyvolalo obavy z dalších budoucích dezercí, když tam režim koalici i s jejími spojenci zablokoval, aby nemohla na toto území postupovat ona.


Důvod, proč přebíhají k Syrské armádě, je stejně lákavý jako snadno rozpoznatelný. Mnozí z těchto mužů jsou z provincie Deir ez-Zor zabrané ISIS, ale síly USA a s nimi spolčených rebelů jsou tam uvízlé. Po bleskovém postupu Syřanů k irácké hranici 9. června už s ISIS zabraným územím nijak nehraničí. Takže nejrychlejším a nejrealističtějším způsobem, jak se mohou tito muži vrátit do svých domovů ve východní Sýrii, je teď přidat se k Syrské armádě, místo aby tam trčeli s Američany.

Pentagon za svou stranu se děsí, že další dezerce by mohly podvrátit to už tak vratké zdůvodnění jejich nezákonné přítomnosti v jižní Sýrii.

Řekl, že bylo vyhodnoceno, že režimní úsilí o jejich rekrutování má dva cíle, vybudování sil místních bojovníků a také zbavení koalice jejího klíčového předmostí v jižní Sýrii.

K tomuto druhému cíli patří i pokus oslabit koalici odůvodnění pro okupaci At Tanf, což by Moskvě, Damašku a Teheránu umožnilo vyvíjet na USA a jejich spojence nátlak, aby toto strategické cenné území opustili.

Přetahováním vůdců této skupiny rebelů by si režim se svými ruskými a íránskými spojenci mohl umožnit vyvíjet lepší nátlak na USA a jejich koaliční vojska, aby tuto strategickou oblast u At Tanf u trojích hranic opustili, řekl CNN americký činitel obeznámený s tímto vývojem.

Aby bylo jasno: na rozdíl od toho, co ten americký činitel CNN napovídal, na této části jižní Sýrie, kterou mají zabranou USA, není nic strategického. Kromě jednoho uprchlického tábora na jordánské hranici, je ta oblast neobývaná a je oddělená od ISIS zabraných území, do kterých USA kdysi plánovaly, že postoupí, více než 150 kilometrovým pásem obsazeným syrskou vládou.

Edmondo Burr