Jak je to s dietní sodou doopravdy? Carey Wedler: Nová studie, kterou financovaly Coke, Pepsi a jiné nealkoholické nápojové konglomeráty, tvrdí, že dietní nápoje mohou být přínosné při hubnutí než voda. Analýza profesora z univerzity v Bristol, která byla publikovaná v časopise International Journal of Obesity, dospěla k závěru, že nízkoenergetická sladidla (LES) využívaná místo cukru u dětí i dospělých vede ke snížené ke snížené EI (energetický příjem) a BW (tělesné hmotnosti) v případném srovnání s vodou.


Studie je systematickým přehledem s názvem Má nízkoenergetické sladidlo vliv na příjem energie a tělesné hmotnosti? Dokonce bylo prozrazeno, že byla tato studie částečně financována z prostředků Mezinárodního Life Sciences institutu (ILSI). Ačkoli se název jeví jako neutrální, jeho představenstvo zahrnuje kvalifikované vědce – ostatní členové rady v tom viděli postranní úmysly. Lékaři z Nestlé, Mars, Unilever, Pepsi a Coca-Cola slouží právě v představenstvu ILSI. Dále tito členové volí úředníky představenstva (3 z 5 zastupující korporaci).

Ústřední vědec studie Dr. Peter Rogers, profesor biologické psychologie na univerzitě v Bristol, je také spolupředsedou ILSI pro chování při stravování a energetických bilancích Task Force. Tento úkol je úkolem lékařů, kteří zastupují firmy jako DuPont, zastoupen je Johnson & Johnson. Vedoucí Task Force je lékař ze společnosti Unilever, zatímco místopředseda je lékař z Nestlé.

Jeden z výzkumníku je zaměstnancem ILSI Europe, zatímco vedoucí studie již dříve obdržel financování ze skupiny zvané Sugar Nutrition UK. Jiní v týmu byli dříve placeni holandskými Sugar Bureau UK sladidlem značky Canderel nebo – jak je uvedeno na konci studie – zaměstnanci a akcionáři společností, které vyrábějí výrobky obsahující cukry a nízkoenergetické sladidla.

[quote align="center" color="#999999"]