Búrské rodiny, potomci nizozemských osadníků v Jižní Africe, se snaží utéct před násilím ve své vlasti. Kolem 15 000 Búrů chce nalézt útočiště v Rusku, uvádí televize RT.

Rodina Schlebuschů z jihoafrického města Bloemfontein bude jednou z prvních 50 rodin, které se usídlí v Rusku. Mnozí Búrové čelí v Jihoafrické republice násilným útokům. Obviňují z toho politiku vlády, která chce vyvlastnit jejich půdu. Z tohoto důvodu žádají o politický azyl v cizině. Jednou z lákavých destinací je i Rusko.

V červenci farmář Adi Schlebusch navštívil farmářský region ve Stavropolském kraji. Jeho otce nedávno zavraždili na farmě. Adi zdůrazňuje, že se Búrové nikdy vůči černošskému obyvatelstvu nedopouštěli násilí. Když první osadníci přišli do Jižní Afriky v 19. století, snažili se jednat férově a vyvarovat se konfliktů. „Běloši černochům nikdy nebrali půdu násilím nebo jiným nespravedlivým způsobem," vysvětluje.

„Důvod, proč uvažuji o emigraci, popravdě spočívá v tom, že sleduji, jak se stahují mračna nad naší budoucností. Skutečnost je taková, že se bojíme o svůj život. A realita je taková, že bílý farmář v Jihoafrické republice čelí útokům každý den… Vláda nese odpovědnost za atmosféru antagonismu vůči bílým farmářům," řekl Adi.

Uvedl, že kolem 15 000 Búrů je připraveno opustit svou zem a začít nový život v Rusku. Připomněl, že Rusko v posledních letech zaznamenalo neuvěřitelný růst zemědělské produkce.

„Proto si myslím, že je správná doba, abych investoval do ruského zemědělství. Myslím, že má velký potenciál," řekl Adi.