Daily Mail teď v průběžném zpravodajství hlásí, že ve Spojených státech byla už ‘vytvořena’ první (přiznaná) skupina geneticky modifikovaných miminek. Do toho zapojení vědci údajně výsledky ohlásili 27. června v noci s tvrzením, že za využití technik genetické modifikace se narodilo 30 dětí. Navíc u 2 z testovaných dětí zjistili, že obsahují geny z celkem 3 různých rodičů. Tento experiment, který může být i jedním z mnoha, rovněž podle těchto výzkumníků trval více než 3 roky či více. Geneticky modifikované děti ‚GM babies‘ se narodily ženám, které měly potíže s početím svých vlastních dětí.

Aby tyto děti ‚odrodily‘, byly do vajíček těchto žen před jejich oplodněním vloženy dodatečné geny od ženských dárkyň. Po oplodnění vědci sňali otisky 2 jeden rok starých dětí a potvrdili, že tyto zdědily DNA od 3 dospělých – jednoho muže a 2 žen. To, co to znamená, je, že zděděním těchto dodatečných genů získaných procesem genetické modifikace je teď budou moci předávat i svým potomkům. Jinými slovy tyto geneticky modifikované děti – pokud se jim dovolí, aby se pářily s nikoliv GM humanoidy – by potenciálně mohly pozměnit genetické kódování u nadcházejících generací.

Genetici uvádí, že tahle metoda genetické modifikace by mohla jednoho dne být využita k vytváření dětí „se zvláště žádoucími vlastnostmi, takovými jako síla či vysoká inteligence.“

Tyto zprávy přichází poté, co bylo před tím britskými vědci ohlášeno, že vědci vytváří člověko-zvířecí ‚monstra‘. Tyto zprávy zdůrazňují fakt, že genetické experimenty na mnoha lidech už po celém světě přímo bují, což vedlo k tomu, že velký počet vědců už volá po nových pravidlech pro tyto prapodivné praktiky. Čínští vědci už přiznali, že vložili lidské kmenové buňky do kozích plodů, a výzkumníci ve Spojených státech už aktivně zkoumali koncept možnosti vykonstruovat myš s lidskými mozkovými buňkami.

Mnoho expertů teď promlouvá proti tomuto oznámení včetně vůdčích expertů na reprodukci a větších organizací. John Smeaton, národní ředitel Společnosti pro ochranu nenarozených dětí, řekl:

Tohle je pro lidstvo další a velice znepokojující sestup na scestí.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: naturalsociety.com

]]>