Dokument Rockefellerovy nadace z roku 2010 nadepsaný „Scénáře pro budoucí technologie a mezinárodní rozvoj“ předvídal naštěstí nenaplněný scénář, který měl vést ke smrti 13 tisíc lidí během Olympiády 2012.

Vzestup autoritářství 

Ta první znepokojivá předpověď začíná v roce 2012, kde se předjímá „roky trvající světová pandemie“, která nakonec nákazou postihne téměř 20 procent světové populace a vyžádá si 8 milionů životů. V důsledku této pandemie, podle nástinů Rockefellerovy nadace bude veřejnost vítat daleko autoritativnější vládu a tužší kontrolu nade všemi aspekty života včetně biometrické identifikace všech občanů.

Bombové útoky na Olympiádu 2012 v Londýně

V tomto dokumentu od Rockefellerovy nadace se „předpovídá“, že období 2010-2020 se bude říkat „dekáda zkázy” kvůli vlně teroristických útoků, přírodním katastrofám, ale také občanským vzpourám a finančním kolapsům.

Roky 2010 až 2020 dostanou přezdívku „dekáda zkázy“ z dobrého důvodu: bombové útoky na Olympiádu 2012, s asi 13 000 mrtvými, krátce nato budou následovat zemětřesení v Indonésii, která budou mít na svědomí 40 000 lidí, tsunami, co téměř smetou Nikaraguu, a propukne hlad v západní Číně způsobený tisíciletým suchem spojeným s klimatickou změnou.

To se odrazí v událostech běžného života, dokument rovněž předpovídá, že do roku 2015 bude velký podíl vojsk USA znovu povolán ze zemí, jako je Afghánistán, aby byla rozmístěna doma, kde budou zjevně představovat pomůcku proti strachu.

V roce 2015 USA přemístí velkou část svých obranných výdajů na domácí hrozby, stáhnou se z Afghánistánu – kde se opět moci chopí znovu oživený Talibán.

Co se týče nynějších událostí, dokument naznačuje, že národy ztratí kontrolu nad svými financemi kvůli masivnímu zadlužení s tím, že zřejmě finanční suverenitu předají bankovní technokracii.

Dokument ale nepojednává jen o tomto tématu. Je v něm také od Rockefellerů pojednána i rostoucí nedůvěra v očkování, když konstatují, že kvůli korupci v národních a globálních orgánech, jako je např. WHO, povedou vakcíny s předstíranou potřebností k masovým úmrtím. Podle této práce následná nedůvěra v očkování povede velké množství rodičů, aby se očkování vyhýbali, což povede ale ke vzrůstu kojenecké a dětské úmrtnosti na úroveň, jakou nikdo od 70. let neviděl.

V kontextu slabého zdravotního systému, korupce a přezírání standardů – ať už v jednotlivých zemích či v globálních orgánech jako Světová zdravotnická organizace WHO – v několika afrických zemích do veřejného zdravotního systému proniknou vadné vakcíny. V roce 2021 zemře na Pobřeží slonoviny 600 dětí kvůli vakcíně předstírající, že je na hepatitidu B, což však bude blednout v porovnání se skandály vyvolanými masovými úmrtími kvůli vadným lékům proti malárii v následujících letech. Tato úmrtí a následné skandály drsně poznamenají důvěru veřejnosti v dodávky vakcín; rodiče se začnou nejen v Africe, ale i jinde vyhýbat očkování svých dětí a stejně, jako tomu už dlouho nebylo, kojenecká a dětská úmrtnost vyroste do úrovní od 70. let nevídaných.

Technologie se ve vzrůstající míře v dekádě zkázy začne stávat bojištěm s tím, jak se organizace kybernetického terorismu a hackerské mafie budou dále a dále šířit. Znepokojivou předpověď nastiňuje pojednání „bio-hackingu“ v tomto dokumentu, kdy GMO a Udělej si sám biotechnologie protlačí globalistickou lásku k transhumanismu dále.

Zajímavé, že ne všechno to „hackování“ bude zlé. Geneticky modifikované plodiny (GMO) a kutilská biotechnologie (DIY) se stanou garážovými aktivitami pro zadní dvorek a budou vytvářet důležité pokroky. V roce 2017 síť afrických vědeckých renegátů, již se vrátí do svých domovských zemí po práci u západních nadnárodních společností, poprvé odhalí sadu nových GMO, která prudce zvedne zemědělskou produktivitu na tomto kontinentu.

Přesně tak, jak už globalisté sto let sní, rozvinutý svět začne upadat zpět do feudalismu, když rozestup mezi boháči a chudáky vyroste do úrovní, které stovky let už nikdo neviděl, jak tak vymizí střední třída.

Boháči se přestěhují do lesních komplexů, zatímco chudina bude nucena se odstěhovat do ghett. Dokument líčí, jak do roku 2030 už nebude rozdělování na „rozvinuté“ a „rozvojové“ národy relevantní ani rozlišitelné.

Agenda 21

Zpráva rovněž nastiňuje několik environmentálních scénářů vycházejících z klimatické změny, mezi něž patří i celosvětový ekonomický systém založený na Zelené infrastruktuře do roku 2018.

Tato nadace popisuje, jak následný kolaps společnosti bude vyžadovat exodus z venkovských oblastí do městských oblastí kvůli přežití, což je bizarní pojetí reality, když ti, kdo žijí v městském prostředí, mají daleko omezenější možnosti k soběstačnosti, než ti ve venkovských oblastech mající možnosti si daleko snadněji vypěstovat vlastní jídlo.

Dalším zrcadlením Agendy 21 je předpověď tohoto dokumentu, že pouze ti velice bohatí budou mít možnost cestovat, jelikož ceny raketově vyrostou a omezení ve jménu bezpečnosti dosáhnou tak vysoké úrovně, že chudí si jednoduše nebudou moci dovolit cestovat mimo svou komunitu.

Závěr

Stejně jako u dalších takových dokumentů, třeba těch vydaných RAND a MoD v Británii, jsou tyto předpovědní práce oknem do snah mozkových trustů, jež pomáhají utvářet světové události. Ačkoliv se tyto dokumenty vždy líčí jako jednoduché predikce, je důležité si uvědomit, že mnoho z těchto spisů bylo v minulosti zlověstně přesných, a tudíž se s nimi musí počítat, když se v budoucnu takové scénáře začnou rozvíjet.

Dokumentace:

Scenarios for the Future of Technology and International Development – The Rockefeller Foundation