Budoucnost klimatu je neoddělitelně spojena s budoucností energetiky. Z komínů elektráren, tepláren a dalších energetických zařízení totiž uniká do atmosféry většina současných skleníkových plynů. Považujeme za důležité přinášet konkrétní a kvalitně propočítané návrhy, jak znečištění technicky i ekonomicky efektivním způsobem snižovat. Energetická [r]evoluce je trvale udržitelná energetická koncepce, která představuje komplexní řešení Greenpeace pro reformu energetiky na celosvětové, kontinentální i národní úrovni. Přináší praktický a podrobně propočítaný plán na snížení světových emisí CO2 o více než 80 %, současně s růstem HDP a energetické bezpečnosti do roku 2050.

Ke globálnímu scénáři, koncepci pro EU a scénářům pro jednotlivé země po celém světě nyní přibývá i ta česká.

Energetická [r]evoluce pro Českou republiku dokládá, že Česko se může v energetice přiřadit k nejvyspělejším zemím světa. Na základě oficiálních statistických dat, analýzy energetického potenciálu jednotlivých zdrojů a matematického modelu německého výzkumného střediska DLR ukazuje, jak se Česko může zbavit závislosti na fosilních zdrojích i jádru a v horizontu nejbližších desetiletí přejít k čisté, udržitelné a efektivní energetice založené na obnovitelných zdrojích energie.

Publikace také vyvrací dva základní mýty: že tato změna je technologicky nemožná a příliš drahá. Přechod k udržitelné moderní energetice je možný technologicky i ekonomicky.

Energetickou [r]evoluci pro Českou republiku si můžete stáhnout zde.

Pro budoucnost české energetiky je rozhodujících nejbližších 10 let. V jejich průběhu se budou muset manažeři a politici dohodnout, čím nahradíme postupně dožívající generaci uhelných a jaderných elektráren ze 70. a 80. let minulého století. Životnost elektráren se počítá na desetiletí a emise skleníkových plynů působí na klima další desítky let. Následky našich nynějších rozhodnutí v energetice proto ponesou ještě naše děti. Na nás záleží, zda jim odkážeme systém založený na čistých a účinných technologiích, nebo energetický skanzen produkující miliardy tun skleníkových plynů a tisíce tun jaderného odpadu.

V roce 2010 se Greenpeace podílelo také na vydání společné studie českých ekologických organizací „Chytrá energie“ (www.chytraenergie.info), kterou zpracoval renomovaný Wuppertalský institut. Jde o konkrétní, propočtený a podrobný plán, jak by se v příštích desetiletích mohl proměnit energetický metabolismus české ekonomiky.

Zdroj: greenpeace.org

]]>