Těsně před příchodem Vánoc a Nového roku s magickým číslem 2020 se objevuje stále více předpovědí o tom, co nás čeká. A na Slovensku existuje analytik, jehož předpovědi se (což se nejednou potvrdilo) ukázaly jako chirurgicky přesné… (Foto: Pixabay)

Dá se říci, že pozorovatel Slovenských národních novin, Dušan Kerný, je jakýmsi guru novinařiny. Sputnik ho tak při této příležitosti požádal o předpověď na rok 2020 pro Slovensko a Evropu.

Kerný: Na Slovensku jede na plné obrátky příprava na první barevnou revoluci v malém státě střední Evropy. Ve volbách na konci února se má prosadit vše, co staví na liberálních hodnotách a nesoustředí se na zastaralá pojetí národa, vlasti, národní identity. Proti, dosud stále ještě nejsilnější, straně Směr-SD ale stojí konglomerát různorodých stran. Je tedy otázkou, zda se po volbách podaří vytvořit vládu nebo nastane politický chaos. Kostky ještě nejsou vrženy. Dnešní opozice staví na hodnotách tzv. urbanské, vzdělanější, mnohovrstevnejší a mnohonárodní populaci ve městech oproti obyvatelstvu na venkově, v provincii. Tím se jen zakrývá fakt, že dopad globalizace je to, co rozděluje obyvatelstvo na ty, co získaly a na ty, co ztratili, a to nejen na Slovensku. Všechny strany jsou pro změnu, ale nevíme, co nám ta změna přinese.

Pokud jde o zahraniční politiku, bude orientace na EU a NATO neměnná?

Změní se důraz. Dodnes přes parlament neprošla nová koncepce bezpečnostní doktríny Slovenské republiky, a to kvůli neshodám označit Ruskou federaci za hrozbu. Pokud se změní vláda, pak bude hodnocení Ruska v naprosté shodě se stanovisky USA, resp. NATO. To se odrazí i na důraznějším a kritičtějším postoji médií vůči RF a vytvoří se nové bariéry ve snaze normalizovat nebo přispět k normalizaci vztahů s RF. Každopádně, pokud jde o média a propagandu, nebude to směřovat ke slovnímu odzbrojení, nezačne proces odzbrojení propagandy a médií, spíše naopak. Ve státech V4 bude narůstat snaha vytvořit si v jistých směrech své vlastní možnosti ve vztazích k Rusku, což bude výsledek protitlaku, zvláště z USA a NATO. Evropská unie oslabená o Velkou Británii se dnes brání rozšiřování o západní Balkán, protože má dost problémů sama se sebou a s poklesem svého mezinárodního postavení. Například, na Blízkém východě jako by nebyla. Problémem je Afrika, aby se vytvořily podmínky zmenšující migraci do Evropy a rozporuplné jsou vztahy s regionální velmocí – Tureckem, od které je EU dnes plně závislá v otázkách migrace. Bude pokračovat dělba na silné a slabé státy EU a bude se to prohlubovat. Silnější budou mít větší váhu, slabší menší. Půjde o oslabení demokracie, ale i společného evropského projektu.

Bude to rok vyřešení podmínek odchodu Velké Británie z EU, kdy termín je do prosince roku 2020. Ukáží se důsledky francouzsko-německého dua, které chtělo dělat politiku bez Velké Británie. Británie naopak posílí vztahy se Spojenými státy a USA budou posíleny o Británii.

Hlavním pojmem se však pro členy EU ve větší míře stane NATO, kde kromě států EU opět zůstává silná Velká Británie a USA. To bude určovat vztah jak k Rusku, tak k Číně.

Britský odchod z EU posílí nebo naopak oslabí evropskou integraci?

EU se po odchodu Velké Británie nebude oslabovat vystoupením dalších států, ale složitějším hledáním společných politik. Ukazuje se to na přístupu k plynovodu Nord stream 2, kde nebyla nalezena shoda ani uvnitř EU a dnes se tedy Německo a Evropa musí bránit rozhodování USA v energetických otázkách. To je velká otázka a zásadní otázka roku 2020 – schopnost Evropy dohodnout se uvnitř a čelit zásahům zvenčí, tentokrát z USA. EU se v průběhu deseti let, jak ukazují dosavadní krize její politiky a její společné měny eura, nerozpadne, ale rozředí se. Bude tak mnohem složitější hledat vzájemná pojítka a prosazovat společné cíle.

Co by mohlo být klíčovou událostí nadcházejícího roku 2020?

Klíčovou událostí v roce 2020 bude to, jaký dopad bude mít snaha demokratů v USA o odstavení prezidenta Donalda Trumpa na voliče a jak se to projeví v hlasování v listopadových volbách. Celá aféra má za cíl ovlivnit voliče a zabránit Trumpovi, aby dosáhl vytyčeného cíle – být zvolen v druhém volebním období.

Zdroj: snews.com