Holandsko doslova dláždí cestu k daleko trvale udržitelnějšímu světu tím, že v silnicích nahrazuje asfalt a beton prefabrikovanými recyklovanými plastovými dlaždicemi. Z tohoto materiálu pro „PlasticRoad“ vytvořeného KWS Infra by nemělo mít prospěch jen životní prostředí, snížil by i množství plastového odpadu, který míří do zavážek. To znamená, že odpad, který máte v úmyslu recyklovat, by se mohl ve skutečnosti stát podložkou, po které budete uhánět, až se budete projíždět svým autem. Tento „PlasticRoad“ by navíc mohl snížit uhlíkové emise oproti alternativě založené na asfaltu.


NBC News sdělila, že tento materiál by mohl vydržet až třikrát déle než konvenční chodník a snášet teploty v rozmezí od 40 (4,5 °C) do 176 (80 °C) stupňů Fahrenheita.

Ke konstrukčním vlastnostem plastových silnic PlasticRoad patří ‚dutiny‘, jichž lze využít pro kabely, potrubí a dešťovou vodu.

Cesty by se stavěly z plastového odpadu různých forem, jako jsou recyklované lahve na vodu a nealkoholické nápoje, stejně jako ze značného množství plastů zamořujících oceány.

Prefabrikované díly by se sestavovaly v továrně a pak převážely na staveniště, aby byly sesazeny dohromady jako kostky Lega. Tato stavební a inženýrská společnost uvádí, že „PlasticRoad“ by šlo rovněž snadněji opravovat, jelikož poškozené části by se mohly snadněji vytáhnout a nahradit novými – zrovna tak jako stavební panely.

V současnosti se touto myšlenkou velice vážně zabývá holandské město Rotterdam. Plánuje to během tří let otestovat v předváděcí „uliční laboratoři“, aby se vidělo, jak dobře si materiály plastové silnice opravdu povedou.

Pokud půjde všechno dobře, mohlo by se to stát inovativní alternativou asfaltu, na jaké výzkumníci pracují, aby vyvinuli náhradu za konvenčně pokládané silnice.