Univerzitní studenti se dožadují, aby filosofové jako Platón a Kant byly odstraněni z osnov, protože jsou bílí. Studentský svaz SOAS trvá na tom, že většina filosofů v našich kurzech by měla být buď z Afriky nebo z Asie. Učí je, že oni jsou otci zakladateli Západní filosofie, jejich myšlenky jsou oporou civilizované společnosti. Ale studenti na prestižní londýnské univerzitě se dožadují, aby postavy jako Platón, Decartes a Immanuel Kant byly z osnov převážně vyřazeni, protože jsou bílí.


Tato studentská unie na Fakultě orientálních a afrických studií (SOAS) trvá na tom, že když studují filosofii, tak „většina filosofů v našich kurzech“ by měla být z Afriky a z Asie.

Voltaire: Studenti SOAS tvrdí, že to je ‘koloniální kontext’, v němž jsou jim do osnov, co se vyučuje, podstrkováni tzv. “Osvícení” filosofové. 

Tato unie tvrdí, že jde o součást širší kampaně za „dekolonizaci“ univerzity, jelikož budou usilovat o „zaměření proti strukturálnímu a gnoseologickému odkazu kolonialismu.“

To přichází poté, co pedagogické vedení varovalo, že univerzity budou nuceny podvolit se požadavkům generace „sněhové vločky“ (dospělí po roce 2010), ať už jsou jakkoliv racionalitu postrádající.

Podle navržené reformy vyššího vzdělávání chce vláda jako základ nového systému hodnocení klást spokojenost studentů, ale kritici se děsí, že se tím podvrátí akademická integrita.


Tvrdí, že „bílí filosofové“ by se měli studovat jen, „když někdo chce“, s dodatkem, že jejich práce by se měly učit výlučně „z kritického hlediska“. „Např. s uznáním koloniálního kontextu, v němž ti tzv. ‚Osvícení‘ filosofové psali,“ dodává.

Vedoucí katedry Náboženství a filosofie na SOAS Erica Hunter říká, že stanovisko unie je ‚dost směšné‘, s dodatkem: „Budu tvrdě odporovat zrušení filosofů nebo historiků jen proto, že to je módní.“

Dr. Deborah Johnson, pro-děkan pro studium a výuku, řekla: „Jedna z nejsilnějších stránek SOAS, spočívá v tom, že se vždy na světové záležitosti díváme z perspektivy regionů, které studujeme – Asie, Afriky a Středního východu.“

„Informovaná a kritická debata a diskuze o osnovách, které vyučujeme, je zdravou a řádnou součástí akademického postupu.“

Zdroj:  telegraph.co.uk