Zatímco na povrchu se evropští vůdci národů G-7 všichni během svých fotografických předváděček vedle US presidenta Baracka Obamy usmívají, je v tom nepopiratelné napětí a pod pokličkou bublající rozhořčení z toho, že US nutí Evropu do americké osobní křížové výpravy. „Dnešní Evropa není nezávislá… US nás (EU) zavlékají do křížové výpravy proti Rusku, která je v rozporu se zájmy Evropy,“ řekl bývalý francouzský ministerský předseda Fillon, přičemž šéf-ekonom Bremen Landesbank k tomu dodává, že důsledkem US politik jsou „nezměrné škody spočívající v situaci zvýšených geopolitických rizik pro lid EU.“


Nejdříve tedy článek Erica Zeusse o interview s tímto bankéřem…

Šéf-ekonom Bremer Landesbank Folker Hellmeyer v interview s Deutsche Wirtschafts Nachrichten (Německými hospodářskými novinami) z 6. června říká, že se kvůli Obamovým sankcím na Rusko německý export meziročně v roce 2014 propadl o 18% a o 34% v prvních dvou měsících 2015 (pozdější čísla nejsou), ale tvrdí, že „Ty škody jsou daleko rozsáhlejší, než ukazují statistiky,“ protože jde pouze o „primární ztráty,“ ale tohle má i dodatečné „sekundární účinky,“ které se během času ještě zhoršují.

Např.: „Evropské země se silným podnikáním v Rusku včetně Finska a Rakouska jsou ekonomicky postiženy velice tvrdě. Tyto země následně posílají do Německa méně objednávek. Navíc uvážíme-li, že evropské korporace ty sankce budou obcházet, tak budou vytvářet výrobní kapacity přímo v Rusku na daleko vyšší úrovni, načež my o tuto kapitálovou základnu přijdeme, a právě ta je základnou naší prosperity. Rusko tím vyzíská kapitálovou základnu,“ na úkor EU, i když ty sankce jsou nominálně zaměřeny proti Rusku.

Ale pointa je v tomto:

[quote align="center" color="#999999"]

Německo a EU svou ekonomickou spolehlivost v Rusku do budoucna zpochybnily. Německo a EU podlomily vztah důvěry. Opětovné vybudování takovéto důvěry potrvá řadu let. Mezi podpisem a dodávkou je až pět let. … Z tohoto důvodu teď Siemens vykopali ze všech významných projektů (tj. protože ty vyžadují předpověditelnost a ta se ztratila). I Astom podobně přišel o kontrakt na železnici z Moskvy do Pekingu. Potenciál následných škod je daleko rozsáhlejší než ukazují současná čísla, a to nejen v Německu, nýbrž v celé EU.[/quote]

Pak říká:

[quote align="center" color="#999999"]

Právě se plánuje ještě více projektů včetně vytváření osy Peking-Moskva v rámci Šanghajské korporace a zemí BRIC, což jsou ty největší růstové projekty v moderní historii, jde o konstrukci infrastruktur po Eurasii od Moskvy po Vladivostok a do Jižní Číny a Indie. Do jaké míry se tato politika EU a Německa ohledně Ruska odrazí v mega-projektech v těchto rozvojových zemích, to bude záviset na tom, jak moc na nás budou v ostatních vynořujících se zemích kromě Ruska pohlížet jako na nepřátelské. (Poznámka Erica Zeusse – Obamův projev ke kadetům po absolvování West Point z 28. května 2014: ‚Ruská agrese vůči bývalým sovětským státům znervózňuje evropské metropole, přičemž ekonomický vzestup a vojenský dosah Číny dělá starosti jejím sousedům. Od Brazílie po Indii je rostoucí střední třída, která nám konkuruje, a jejich vlády usilují o větší slovo na globálním fóru.‘ Jeho postoj k rozvojovým zemím je jasný – jsou to nepřátelé, s nimiž je třeba se potýkat pomocí vojsk, nikoliv ekonomičtí partneři, co by s námi měli rozvíjet ekonomickou spolupráci.) Ale zjevně je v evropské politice (a uvnitř Bílého domu) nedostatek takových účastníků, kteří by měli dost schopnosti myslet za nás takto abstraktním způsobem. [/quote]

Když se ho ptali, kdo za toto vše zaplatí tu cenu, řekl:

[quote align="center" color="#999999"]

„Měřitelnými škodami jsou ztráty hospodářského růstu, ztráta na platech, ztráty na příspěvcích do sociálního systému a na daňových výnosech. A k tomu v posledních 12 měsících dochází a bude to platit i v nadcházejících letech. Tu cenu za to zaplatí lidé v Německu a v EU ztrátou prosperity a stability. A na lid EU dopadnou i nezměrné škody z rostoucích geopolitických rizik této situace.“ [/quote]

Když se ho ptali na situaci na Ukrajině, řekl Hellmeyer:

[quote align="center" color="#999999"]

„Ta je opravdu iritující. Lidé, kteří nejsou soustředěni jen na Západní ‚kvalitní média‘ žasnou, jak tato média skrývají agresi Kyjeva a diskriminační zákony realizované kyjevskou vládou, které zakládají vážné pochybnosti o tvrzeních o Západních hodnotách a o demokracii, které tam prý Západ podporuje. Věřím v kredit pana Steinmeiera (německý ministr zahraničí), že on opravdu o těchto záležitostech za zavřenými dveřmi mluví otevřeně. Otázkou ale je, zda chování Atlantické aliance pana Steinmeiera podporuje. V tomto ohledu mluvím zvláště o Victorii Nuland. Skutečností je, že na Ukrajině byla pučem nahrazena oligarchie přátelská k Moskvě oligarchií orientovanou na Spojené státy. Je to geopolitika, z níž mají prospěch třetí strany, ale určitě ne Německo, ne EU, ne Rusko a ani Ukrajina.“ [/quote]

Pohlíží tedy na US jako na ty, kteří získali na úkor všech ostatních zemí, ale zvláště na úkor Evropy.

Když se ho ptali na budoucnost, tak Folker Hellmeyer řekl:

[quote align="center" color="#999999"]

Pro mě byl ten konflikt vždy rozhodnut. Osa Moskva-Peking-BRIC zvítězí. Dominance Západu už je za námi. V 90. letech tyto země představovaly 25% světového ekonomického produktu. Teď představují 56% světového ekonomického produktu a 85% obyvatelstva světa. Kontrolují 70% světových rezerv zahraničních měn. Ročně v průměru rostou o 4%-5%. Jelikož Spojené státy nejsou připraveny podílet se na moci mezinárodně (tj. změnami v hlasování a jmenování v MMF a ve Světové bance), tak budoucnost těchto zemí spočívá na nich samotných, aby si vybudovaly svůj vlastní finanční systém pro sektor vynořujících se trhů. Vytyčují svoji budoucnost. EU je v současnosti vtahována do konfliktu, který způsobily Spojené státy, protože se nedělí o moc a dělit se nechtějí. Čím déle budeme v EU prosazovat tuto mono-polární, hegemonickou, imperiální politiku nadřazenosti, mezinárodní diktatury a agrese, tím vyšší ta cena pro Evropu bude. [/quote]

Pak se uchyluje k tvrzení:

[quote align="center" color="#999999"]

Skutečností je, že ty vynořující se země se emancipují z kontroly US. To je zjevné z tvorby institucí konkurujících Světové bance (AIIB) a MMF (Nová rozvojová banka) vytvářených osou vynořujících se zemí. Tím popudily pořád panujícího hegemona. Současná ohniska mezinárodních konfliktů Afghánistán, Irák, Sýrie, Libye, Egypt až po Ukrajinu jsou toho projevem, v podstatě jsou to jasně identifikovatelné mocenské konfrontace mezi US a všemi ostatními zeměmi. Kdybychom tam byli s úmyslem zařídit tam demokracii a svobodu, tak bychom se měli podívat na úspěch při dosahování těchto cílů. (Podle jeho závěru, je to propadák.)[/quote]

Německé hospodářské noviny se ho zeptaly: „Opovržení, s nímž US vláda zachází s Evropany, je pozoruhodné, třeba při NSA odposlechu telefonu kancléřky a při slavném prohlášení Nuland ‚Jebat EU.‘ To nemají evropští politici žádnou sebeúctu nebo jsou prostě jen příliš zbabělí?“

Hellmeyer odpověděl:

[quote align="center" color="#999999"]

„Člověk, který je pravým demokratem, bere vážně své povinnosti jako politika k blahobytu veřejnosti a nedovolí, aby bylo sebeurčení jeho národa s takovým opovržením pošlapáváno tak, jak k tomu docházelo od zmíněné doby. Pokud se mě ptáte na člověka, který má deficit v respektu k výše uvedeným hodnotám, tak jsem pro vás špatný kontakt, a tu otázku budete muset položit našim politickým vůdcům.“[/quote]

 

Závěrečné poznámky

Proč v Evropě ještě není ohromné hnutí za opuštění NATO a za vykopání US vojsk?

Před kým US ‚brání‘ Evropany poté, co v roce 1991 skončil Varšavský pakt?

Proč Gorbačov nepožadoval, aby bylo rozpuštěno NATO, když se rozpustil Varšavský pak – současně (místo, aby to bylo jednostranné) při rozpuštění Studené války, potom by se z něj nestala základna pro mezinárodní fašismus pěstovaný kvůli dobytí Ruska (když jej nedříve obklíčí rozšiřujícím se NATO – což nakonec budou dělat i pomocí TTP a TTIP), aby to později dobyli.

Proč ještě neexistuje rozsáhlá veřejná debata o těchto kriticky důležitých historických, kulturních a ekonomických záležitostech?

Proč funguje ten klam, který vyžaduje, aby ‚historici‘ tyto ohromné otázky ignorovali? Jak by bylo vůbec možné, aby se v takovémto prostředí servilní cenzury v médiích, v akademiích a v celé ‚svobodném světě‘ svět vůbec pohnul konstruktivně vpřed?

Proč tu není žádné pobouření nad tím, že Saúdové a další arabská království financují džihád (pokud neprobíhá v jejich vlastních zemích), ale Amerika místo toho démonizuje ruské vůdce, kteří neustále džihádu a džihádismu oponují?

Proč se američtí vůdci druží s vrcholnými financiéry džihádu? Proč se to udržuje v takovém utajení? Proč veřejnost tyto nespravedlnosti toleruje?

Kdo to změní a jak. Kdy ty zoufale potřebné změny vůbec začnou? Když začnou dost brzy, tak možná III. světová válka ani nezačne, ale škody jsou už teď strašlivé a zhoršuje se to.

Mohlo by to dospět až do konce; a pokud dospěje, tak proti tomu bude vypadat peklo jako ráj. Mohlo by to být horší než cokoliv, o čem vůbec víme – a mohlo by k tomu dojít už v naší generaci.

A pak je tu bývalý francouzský ministerský předseda Francois Fillon, který řekl RT, že „US v rozporu s našimi zájmy zavlékají Evropu do křížové výpravy proti Rusku.“

US zavlékají evropské státy do „křížové výpravy“ proti Rusku, což je v rozporu s evropskými zájmy, řekl bývalý francouzský ministerský předseda Francois Fillon. Když mluvil s francouzskými médii, tak zdůraznil, že Evropa je teď závislá na Washingtonu.

„Dnes už Evropa není nezávislá… US nás (EU) zavlékají do křížové výpravy proti Rusku, která je v rozporu se zájmy Evropy,“ řekl Fillon televiznímu kanálu BFMTV.

Tento bývalý francouzský ministerský předseda, který sloužil ve vládě Nicolase Sarkozyho od roku 2007 do roku 2012, se pustil do Washingtonu a jeho politiky.

Washington, jak řekl Fillon, prosazuje „extrémně nebezpečnou“ politiku i na Středním východě, se kterou musí EU a evropské státy souhlasit.

Obvinil i německé zpravodajství ze špehování Francie „nikoliv však v zájmu Německa, nýbrž v zájmu Spojených států.“

Fillon také poukázal, že Washington tlačí na Německo, aby ustoupilo Řecku a našlo kompromis.

Uvedl, že „americký justiční systém“ se často vměšuje do práce „evropských justičních systémů.“

„Evropa už není nezávislá,“ řekl tento bývalý premiér s výzvou k „široké debatě o tom, jak by mohla Evropa opět svou nezávislost získat.“

To by však nebylo možné, pokud by Evropa postupovala dále s podpisem Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP), tj. s navrhovanou dohodou EU-US, která si už vysloužila spoustu kritiky za své tajnůstkářství a nedostatek odpovědnosti.

„Jsem rozhodně proti podepsání této dohody (TTIP) v té formě, ve které je teď,“ dodal.

[quote align="center" color="#999999"]

  • www.VEDOMI.cz
  • [/quote]

    Překlad: Miroslav Pavlíček

    Zdroj: zerohedge.com