Následně po přijetí legislativy vládou Quebecu, jež pozastavuje občanské svobody a zabraňuje studentům v protestech proti zvýšení školného, zažil Montreal během víkendu dvě noci násilností. V neděli v noci byly zatčeny tři stovky lidí. Ačkoliv plánují Fédération étudiante collégiale du Québec a Fédération étudiante universitaire du Québec tento týden napadení onoho drakonického zákona u soudu, jeho realizace Národním shromážděním v pátek v noci odhalila, že vláda Quebecu je odhodlána protesty proti nárůstu školného rozdrtit.

„Tohle jde mnohem dále než jen za studijní poplatky, tento zákon útočí na naši svobodu a na základy naší společnosti,“ řekl Marc Anione Clourier. Více než 150 000 lidí už podepsalo petici odporující legislativě policejního státu.

„Tento zákon v nás budí vážné starosti a porušuje mnohé z fundamentálních práv našich občanů,“ dodal Louis Mason z Bâtonnier of the Bar.

Zákon uvádí, že demonstranti musí policii informovat přinejmenším osm hodin dopředu, pokud je protest větší než padesát lidí. Policii je třeba uvést čas, místo a trvání všech protestů. Studentské asociace, jež „nepřijmou odpovídající opatření, aby přiměly“ své členy k uposlechnutí zákona, jsou vinny porušením tohoto zákona a pokutovány v rozsahu od 1 000 dolarů pro jednotlivce po 125 000 dolarů pro studentskou asociaci, píše Andy Radia.

Montrealský Zákon 78 přišel ve stejném okamžiku, jako byl zaveden ruský zákon proti protestům.

Aby se to zdiskreditovalo, během víkendu proběhly masivní demonstrace a objevili se podezřelí obvykle „oděni v černém“, a ti se zapojili do násilí s policií.

„V černém odění protestující byli spatřeni, jak trhají velké kusy cementu ze silnice a vrhají je na policii,“ hlásí nedělní Montreal Gazette. Policie pak použila proti protestujícím průrazných pum a CS plyn.

Loni bylo objeveno, že agenti provokatéři oblečení v černém oděvu anarchistů poskytli policii záminky, aby se pustila do násilí proti nenásilným protestujícím během summitu G20, když toto shromáždění v roce 2010 probíhalo v Torontu.

Podle dokumentů G8/G20 RCMP vyslala agenty, aby se infiltrovali do řad protiválečných, protiglobalizačních a anarchistických skupin. V roce 2007 kanadské policisty nachytali „s rukama od krve“, když se během summitu severoamerických odborů v Motebello v Quebecu předváděli jako anarchisté.

Legislativa Montrealu zaměřená na odstranění protestů je jen posledním příkladem toho, jak až daleko stát zajde, když lidé zpochybňují jeho autoritu. Během víkendu montrealská policie poskytla náhled toho, k čemu dojde, když budou občané nadále odporovat autoritě státu – CS plyn a průrazné pumy.

Budou-li lidé nadále porušovat zákon, přistoupíme k dalším krokům – gumovým projektilům, které nakonec vedou k ostré munici, jak k tomu došlo na Ken State a Jackson State University v roce 1970.

Výjimečný stav a stanné právo poskytnou veškeré ospravedlnění, které stát potřebuje k násilnému potlačení disentu, zvláště když to ohrožuje uchopení moci ve státě. Montreal je už u bodu, kdy imploduje do plnocenného policejního státu, jelikož globalisté rozvíjí své plány na zničení národních ekonomik a na to, že lidstvu znovu vnutí éru feudalismu.

Dnes se útočí na školné. Zítra už to bude jídlo a další životní nezbytnosti.

Anarchisté v černém zapalují, čímž policii poskytují záminku k útoku na nenásilné protestující.

 

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: prisonplanet.com

]]>