Opět je aktuální otázka tajných věznic CIA na území Polska. Vyšetřování předpokládané existence podobných amerických objektů na území Polska v letech 2002-2003 předala apelační prokuratura Varšavy krakovské prokuratuře. Podle mínění expertů se tak polské úřady snaží nivelovat skandál, který tu znovu vypukl. Skandál spojený s tajnými věznicemi CIA vypukl už v únoru roku 2005 po publikaci v americkém časopise Washington Post.

Podle informace tohoto listu ukrývá CIA nejnebezpečnější teroristy z Al-Káidy na tak zvaných „černých prostorech“: ve věznicích rozmístěných v zemích východní Evropy, takových jako Litva a Polsko. V srpnu roku 2008 bylo v Polsku zahájeno vyšetřování možné existence podobných objektů na jeho území. Polské vedení ale dál existenci tajných věznic CIA na území státu popíralo. Expert z Mezinárodního ústavu humanitárně-politických výzkumů Vladimir Bruter na vysvětlenou řekl:

„Pro prezidenta a premiéra je přiznání faktu existence v zemi zahraničních vězení totéž, jako kdyby se přiznali v porušení zákona.

Z právnického hlediska je to v rozporu s polskými zákony, a proto je každý člověk, který připustil něco podobného na území Polska bez příslušného povolení, zločincem a musí se zodpovídat před zákonem. Z hlediska politického se Polsko pokládá za spojence USA, a proto zjevně nemohlo žádost Ameriky, když ho o to skutečně požádala, ignorovat“.

V únoru roku 2009 Barack Obama nařídil, aby byly uzavřeny všechny věznice CIA. Tento příkaz ale splněn nebyl, což neušlo pozornosti veřejnosti. Na Kubě stále funguje tábor Guantanamo. A když se potvrdí fakt existence „černých prostorů“ v Litvě, Polsku a dalších východoevropských zemích, pak se to nevyhnutelně projeví na image prezidenta USA, který počítá se znovuzvolením.

Tento týden pracovník CIA Chosé Rodriges vydal knihu Tvrdá opatření ospravedlňující rafinované mučení uplatňované vůči vězňům tajných věznic. Kniha opět vyvolala diskusi světové veřejnosti a zaměřila pozornost na země východní Evropy, které mohly, aby vyhověly USA, přistoupit na porušení zákona a oklamat své občany.


Zdroj: czech.ruvr.ru

]]>