Na shromážděních v Tokiu, Chicagu a Virginii vznikají části bojového plánu pro NWO Trilaterální komise (TC) měla svoji výroční schůzi 21-22. dubna v hotelu Okura v srdci obchodní čtvrti uprostřed Tokia. Sešlo se asi 400 účastníků. Během víkendového shromáždění tato globalistická skupina usilovala o pokrok na cestě ke svému cíli světové vládě i přes oprávněný hněv populistů směřující proti mezinárodním bankovním elitám za to, že ekonomiky po celém světě přivedli téměř ke kolapsu.

TC byla v roce 1974 založená mezinárodním bankéřem Davidem Rockefellerem k podpoře užších ekonomických vazeb mezi Japonskem, Evropou a Severní Amerikou. Od té doby mnoho postav z TC sloužilo na nejvyšších postech americké presidentské administrativy, jak za Demokratů, tak za Republikánů.

Ačkoliv Ronald Reagan ve své presidentské kampani z roku 1980 v podstatě zatratil internacionalistická hlediska na svět od TC, tak ve skutečnosti tuto skupinu během svého presidentování v Bílém domě uvítal, což by snad nemělo překvapovat, jelikož Reaganův vicepresident George W. Bush byl zakládajícím členem TC.

TC je v podstatě mládežnickou pobočkou Bilderbergu, nejexkluzivnějšího tajného klubu světa, který se ustanovil převážně pod záštitou v Evropě sídlící bankovní dynastie Rothschildů.

Pokoutní badatelé o těchto dvou skupinách říkají, že zatímco k členstvu TC patří universitní profesoři, bankéři a ředitelé podniků, abyste byli pravidelně zváni na výroční shromáždění Bilderbergů, musíte vlastnit mezinárodní banku, nadnárodní korporaci nebo zemi.

Ač se o shromážděních Trilaterálů moc nepublikuje, jsou obecně daleko otevřenější oproti Bilderbergům, kteří se každoročně schází v utajení v luxusních letoviscích obklopených ozbrojenou stráží. Letos se předúčastníkům dostalo vřelého uvítání od vyslanec USA v Japonsku John V. Roose v rezidenci Ambasády USA v Tokiu.

Mimo jiné se letošní série rozhovorů zaměřily na nadcházející presidentské volby, pozdvižení na Středním východě a samozřejmě na probíhající globální ekonomickou krizi. Při tomto spiknutí prominentně figurovala i rostoucí moc a vliv Číny v regionu stejně jako trvající spory kolem severokorejských vojenských ambicí.

Josef S. Nye Jr. – dlouhodobý docent na Fakultě veřejné správy Johna F. Kennedyho v Harvardu a bývalý náměstek obrany USA pro záležitosti mezinárodní bezpečnosti – slouží jako předseda toho, co se nazývá „Severoamerická skupina“ uvnitř Trilaterální komise.

RELATED: Secretive Bilderberg Group Set To Meet In Virginia May 31st-June 3rd

———————————————————————————————————————–——————————————————–

Ohledně právě přijatých závěrů výročního shromáždění Trilaterální komise v Tokiu hlásí Grace Oyama z AFP:

„Těžiště rozhovorů se letos převážně točilo kolem chytlavých frází jako „multipolarita“, „intertransparence“ a „eko-provázanost“ – tato slova poukazují na globální ekonomickou popletenost, která je pro globalistické skupiny jako Trilateralisté a Bilderbergové už dlouho cílem. Mluvčí při tom úzkostlivě uhýbali před použitím pojmů jako státní nacionalismus, suverenita jednotlivých zemí a protekcionismus.“

Mark Anderson z AFP hlásí:

„Bývalý vyslanec USA u NATO Nicholas Burns řekl, že chicagské shromáždění této tradičně obranné vojenské aliance s 28 členy z 28. března ukazuje, že aliance se rychle přetváří na „včasnou reakci“ světa a usiluje o smělou expanzi na východ, aby mj. případně absorbovalo i Japonsko, Austrálii, Indii a Nový Zéland.“

„Dlouhodobý australský činitel Kim Edward Breazley odhalil plány NATO na přetvoření této aliance vytvořené v roce 1949 k oporu proti sovětské expanzi na pohotový „policejní superdozor“ těch, co konstruují jednotu světa podle širších plánů skupiny Bilderberg ve svazku s hromadou světových vlád budujících konsensus, včetně chicagského Výboru globální záležitostí a podobných Výborů světových záležitostí, které sahají až dolů k přívržencům.“ … „Beazly naznačil, že Trans-pacifické partnerství (TPP) a spiknutí svobodného obchodu „super-NAFTA“ jsou tím, co tito proponenti jediného světa chtějí Dálnému východu podstrčit, aby podpořili chystající se Pacifickou unii jako kritický cíl globální vlády. Vzhledem ke kontextu, v němž oznámil vnímání potřeby TPP, je velice pravděpodobné, že TPP bude specifickým námětem jako součást expansionismu NATO na východ na samotném summitu NATO.“


Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: prisonplanet.com

]]>