Dr. Bruce D. Perry, M.D., Ph.D., jeden z předních neurologů nedávno zveřejnil svůj názor na ADHD, a to ten, že nejde o „opravdovou chorobu“, a že by se měli rodiče mít na pozoru před psycho-stimulujícími medikamenty. Dr. Perry upozornil, že porucha zvaná ADHD (porucha pozornosti a aktivity) by měla být považována za širokou škálu symptomů, které se projevují u mnohých dětí i dospělých a se kterými se každý člověk několikrát za život potká. Dr. Perry pracuje na traumatologickém oddělení v Houstonu a je vysoce respektovaným lékařem a autorem několika knih, mimo jiné i o dětské psychice.


Jeho komentáře jsou poněkud osvěžující v době, kdy jak ve Velké Británii, tak i v USA rapidně stoupá počet předepisovaných léků proti ADHD. Mnoho rodičů se začíná obávat, že za předpisy stojí výdělek farmaceutických firem a nikoli zájem o malé pacienty.

Dr. Perry poznamenává, že užívání takových léků by mohlo být nebezpečné pro celkovou psychiku a mentální rozvoj dítěte. Negativní účinky totiž zaznamenal po podání léků zvířatům.

„Pokud dáte psychostimulanty zvířeti, které je ještě mladé, jeho systém uspokojení se mění. Potřebuje pak daleko více podnětů, aby získalo stejnou úroveň uspokojení.  Požívání tohoto typu léků ovlivňuje náš nervový systém způsobem, kterému nemůžeme nikdy úplně porozumět. Byl bych raději opatrný a vyzkoušel jiné alternativy.“

Alternativami Dr. Perry myslí například změnu přístupu rodičů, úpravu jídelníčku anebo cvičení jógy.

„Existuje celá řada nefarmaceutických terapií, které jsou docela účinné. Mnoho z nich pomáhá opačně dospělým, kteří s dětmi čas tráví.  Pokud máte úzkostného rodiče, projeví se to na jeho psychice. To samé platí i pro špatného učitele, který dítě akorát neurotizuje.  Můžete naučit dospělého, jak dát dětem šanci něčeho dosáhnout a vést je přes jejich překážky.  Jak už jsem řekl, je spoustu různých metod, od jógy až třeba po bubnování.“

Řada lidí nesouhlasí s tím, že by ADHD mělo být přestáno označováno jako nemoc, ale pravdou je, že pokud se tak stane, může to poskytnout dětem odpoutat se od návykových medikamentů, které narušují jejich mysl i tělo.

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, děkujeme, že podporujete činnost nezávislého magazínu Vědomí
  • [/quote]

    Zdroj: wtimes.com