Narcisti jsou všude a není snadné s nimi vycházet. Existuje 7 položek, popsaných z psychologického pohledu a inspirovaných ze skutečného života, které byste o nich měli znát. 1. VELKÁ ČÁST AMERICKÉ POPULACE JE NARCISTICKÁ Odhaduje se, že 6,2% americké populace trpí narcistickou poruchou osobnosti, jenž se projevuje těmito znaky:


 • pocit sebedůležitosti, přehnané oceňování vlastních schopností a úspěchů
 • stálá fantazie o neomezeném úspěchu, moci, inteligenci, kráse či ideální lásce
 • víra, že on/ona je „speciální“ a jedinečný, a že by se měl/a stýkat pouze s podobnými lidmi
 • konstantní potřeba pozornosti a chvály
 • silný pocit, že s ním/ní se musí zacházet jinak
 • zneužívání ostatních ve svůj prospěch
 • nedostatek empatie
 • žárlivost na ostatní a přesvědčení, že i oni žárlí na něj/ni
 • arogance a povýšené chování

Někteří lidé nesplňují všechny znaky, ale i tak se čas od času narcisticky projevují. I z toho důvodu je těžké odhadnout, kolik narcistů se kolem nás skrývá!

2. PSYCHOLOGOVÉ SI NEJSOU JISTÍ, CO JE PŘÍČINOU NARCISMU

Je zděděnou genetickou vlastností? Nebo je to něco, co nám vštěpí výchova učitelů a rodičů během dětství? Je spojený s jinými mentálními poruchami? Psychologové se přiklání k názoru, že jak prostředí, tak i společnost hrají důležitou roli ve vývoji narcismu jednotlivců.

3. DLE NOVÉHO VÝZKUMU JE NARCISTŮ STÁLE VÍC

Nedávný psychologický výzkum ukázal, že za posledních 30 let počet narcistů, obzvláště mezi mladými lidmi, roste. Jedna studie dokonce ukázala, že 9,4% lidí mezi 20-29 lety projevují extrémní narcismus v porovnání s pouhými 3,2% u starších lidí. Asi to ani není překvapením, vezmeme-li v potaz, jak sociální média ovlivňují naše vnímání o sobě samých. Čím více narcistní jste, tím více sociální média používáte. I samotný výraz „selfie“ má dost narcistický význam, nemyslíte? Bohužel jak narcistů díky Facebooku, Twitteru či MySpace přibývá, ubývá tak lidí se schopností altruismu a empatie.

4. NARCISTY JE TĚŽKÉ ROZPOZNAT

Na rozdíl od lidí s jinými poruchami osobnosti je narcisty těžké odhalit, protože nevypadají jako nemocní „psychicky postižení“. Když je poprvé poznáte, můžou Vám přijít dokonce zábavní, sociabilní, energičtí a jenom trochu egoističtí, což Vám ale napoprvé nemusí připadat divné. Avšak ani se nenadějete a už budete zapleteni s někým, kdo bude pro Vaši osobnost toxický.

5. S NARCISTY JE TĚŽKÉ VYCHÁZET

Nejtěžší věcí ohledně narcistů je jejich terapie. Hodně klientů si totiž nechce vůbec přiznat, že touto poruchou trpí. Když někdo opravdu věří, že je speciální a jedinečný, více talentovaný a vůbec „lepší“, je těžké ho přesvědčit o opaku.

I z tohoto důvodu narcisté málokdy hledají pomoc, a když už se odhodlají zajít za odborníkem, tak pouze aby se zabýval jinými problémy jako např. úzkost či deprese (které ale pramení z narcismu).

6. EXISTUJÍ ZPŮSOBY, JAK NĚKOMU ŘÍCT, ŽE JE NARCISTA

Pokud z narcismu někoho podezříváte, tady jsou doporučení, díky kterým ještě lépe poznáte, zda se o něj skutečně jedná:

• Ptejte se jich na otázky (narcisté rádi mluví, nikoli poslouchají)

Nejlepším klíčem k rozpoznání narcisty je se ho PTÁT NA OTÁZKY! Díky svému egu si nemohou pomoci než přehánět o svých úspěších, přesvědčeních, jak úžasní jsou a jak na ně každý žárlí. Moc rádi povídají, avšak nikdy neposlouchají. Když už mluví někdo jiný, klidně protáčí panenky a čekají, až na ně opět přijde řada.

• Pozorujte jejich aktivitu na sociálních sítích

Vzhledem ke spojitosti mezi narcismem a sociálními médii je jednoduché narcisty vypozorovat právě skrze ně. Každou chvíli něco postují či komentují? Mluví často o svých plánech a úspěších online? Pokud tohle dělají a mají sklony i k předchozím kritériím, pak určitě trpí narcismem.

• Zaplétají Vás do svých velkých plánů?

Narcisté umějí všechny ostatní přesvědčit, že dokáží splnit veškerý úkol. Pokud Vás opakovaně zapletou do svých plánů, které nikdy neuskuteční, mohlo by jít o narcisty.

• Jsou manipulativní?

Narcisté jsou velmi zdatní v manipulaci ostatních a v dosahování toho, co chtějí. Obvykle jde o jakousi „hru mysli“. Řeknou Vám, co chcete slyšet, ale pak udělají pravý opak, nebo Vás donutí myslet si o nich něco, co vlastně vůbec není pravda.

7. NEJLEPŠÍM ZPŮSOBEM, JAK S NARCISTY JEDNAT, JE BÝT OD NICH DALEKO

S narcisty můžeme setkat i v rámci přátel, šéfů, pracovních klientů nebo dokonce členů rodiny, což může být opravdu složité. Pokud někoho jako narcistu identifikujete, tím nejlepším řešením bude, když ho budete stále milovat, ale z dálky. Neznamená to, že ho zcela vyškrtnete ze svého života, ale spíše budete sbírat energii a udržovat si naději, že se třeba někdy opravdu změní.

V případě, že se s narcisty musíte vídat denně (jako třeba v práci či rodině), doporučujeme Vám následné kroky:

• Cvičte odpuštění a soucit

Může být neuvěřitelně těžké nalézt soucit pro někoho, kdo nerespektuje ostatní a věří, že on/ona je nejlepší. I když mu chybí empatie a podobné vlastnosti, i tak se lze nad ním/ní slitovat, neboť takový člověk konstantně trpí. To, že někomu narcismus odpustíte, neznamená, že takové chování ospravedlňujete, ale spíš že už dál nechcete, aby Vás ovlivňovalo. Snažte se jim odpustit a neberte si jejich narcismus osobně! Pamatujte, že to, jak se chovají, nic nevypovídá o Vás ani o tom, kdo skutečně jsou.

• Upusťte od úzkého vztahu

Pokud vidíme, že se někdo nám blízký trápí, přirozeně mu chceme pomoci. Bohužel to samé ale neplatí pro narcisty. Musíme se naučit od nich odpoutat. Narcisté si obvykle myslí, že nepotřebují žádnou pomoc, takže to, že na nich budete ulpívat anebo se budete snažit je změnit, k ničemu nepovede.

• Poučte se

Tohle je těžké, ale využijte této zkušenosti a zreflektujte sami sebe. Pokud jste obklopeni narcisty, zjistěte, proč tomu tak je, a poučte se z této situace. Možná že máte narcistické sklony, o kterých nevíte? Možná Vám chybí sebeúcta? Možná jste si neuvědomili, jak moc narcističtí lidé okolo Vás jsou? Zatímco narcismus ostatních není Vaše chyba, to, že si pustíte jejich energii do osobního prostoru, už jde na Vaši zodpovědnost. Když se z toho všeho poučíte a podniknete kroky ke změně, můžete z tohoto kruhu uniknout.

• Zasloužíte si lepší

Pamatujte, že pokud nejste narcistní, nezasloužíte si být takovými lidmi obklopen! Je v pořádku se od takových lidí odříznout. V mnoha případech je to dokonce nutné. Mnoho z nás se podceňuje a myslí si, že není hodno opravdové lásky či přítomnosti hodných lidí ve svém okolí. Pokud mezi takové patříte i Vy, povolte si být šťastnější a obklopte se soucitnými, milujícími a dobrými lidmi. Věřte, že je potkáte, až si pro ně v životě vyhradíte místo.

Dr. Kelly Neff

[quote align="center" color="#999999"]

 • Vážení a milí čtenáři, děkujeme, že podporujete činnost nezávislého magazínu Vědomí
 • [/quote]