Nedávno bylo zajištěno financování největší elektrárny, poháněné mořským proudem, které by stála na březích Skotska.  Tato elektrárna by měla už v r. 2016 pokrýt až 175 tisíc domácností. Prvotní fáze projektu bude obsahovat 61 vodních turbín, které budou zásobovat až 42000 skotských rodin. V konečné fázi by však turbín mělo být až 269, a ty by byly schopny vyrobit až 389 megawattů elektřiny. Do začátku má projekt 83 milionů dolarů.


Skotsko by chtělo být do r. 2020 kompletně nezávislé na fosilním palivu a tento projekt ho posune k cíli.

Přílivová energie funguje na stejném principu jako ta větrná; ve skutečnosti i turbíny vypadají velmi podobně. Podle MayGen, výrobce elektrárny:

[quote align="center" color="#999999"]

„Mořská voda je 832 krát hustší než vzduch, a tak má mořský proud daleko více kinetické energie než vítr vanoucí rychlostí 350 km/h. Mořský proud má větší energetickou hustotu a je zapotřebí menšího zařízení ke sběru této energie než u energie větrné.

Přílivová energie umožňuje kinetické energii v proudech přeměnit se v elektřinu. Oceány pokrývají 70% povrchu Země, což představuje obrovský zdroj energie.“[/quote]

Díky pomalému pohybu lopatek ve vodní turbíně nebude ani ublíženo podmořskému ekosystému.

Projekt bude postaven v Pentland Firth ve Skotsku:

Zde je grafický model hotového projektu:

A tady je ke zhlédnutí krátké video turbín: