Obyvatelé 18 evropských států byli pozitivně testováni na stopy glyfosátu, globálně používaného prostředku na ničení plevele, říká tato studie. Zůstává nejasné, jak se tato chemikálie používaná v GMO plodinách od Monsanto dostala do lidských těl. Ukázalo se, že 44 procent dobrovolníků ji mělo ve své moči, je však dosud nejasné, jak se tento herbicid dostal do jejich metabolismu. „Tyto výsledky naznačují, že jsme ve svých každodenních životech vystaveni glyfosátu,“ řekl v prohlášení Adrian Bebb mluvčí environmentalistické skupiny Přátelé Země (FoE).


Tato studie probíhající mezi březnem a květnem 2013 ukázala, že podíl pozitivních vzorků se mezi zeměmi lišil s Maltou (90%), Německem (70%), UK (70%) a taktéž Polskem „co mají nejvíce pozitivních vzorků“ a s Makedonií a Švýcarskem „s nejméně vzorky“.

„Naše testování zdůrazňuje vážný nedostatek aktivity veřejných úřadů po celé Evropě a naznačuje, že tohoto prostředku k hubení plevele se široce nadužívá,“říká tato skupina.

Glyfosát se v podstatě používá na rostliny včetně trav, ostřic, širokolistých plevelů a dřevin stejně jako na širokou škálu geneticky modifikovaných plodin. Glyfosát je aktivní látkou v herbicidu od Monstanto Roundup, kterým se ve velkých dávkách postřikují geneticky vykonstruované tzv. „Roundup připravené“ plodiny.

„Je to kriticky důležité pro pěstování geneticky modifikovaných (GM) plodin, z nichž mnohé jsou upravené, aby snášely glyfosát,“ říká FoE.

Všichni dobrovolníci, kteří poskytli vzorky své moči, jsou lidé z evropských měst; neměli žádný kontakt s glyfosátem nebo s používanými výrobky obsaženými v esencích pro tyto testy.

Nicméně i po těchto testech na vzorcích od dobrovolníků tato skupina pořád nemůže říci, „odkud to pochází, jak je to rozšířené v prostředí, ani co to dělá s naším zdravím.“

Tato studie je první svého druhu, protože glyfosáty přestože jsou široce používané v zemědělství a v zahradnictví, existuje jen málo monitorování jejich v potravinách, vodě nebo v širším prostředí. Běžně se testy na glyfosát dělají na potkanech, psech, myších a králících v testech trvajících od 21 dnů po dva roky.

Členům FoE dělá starosti, že ten problém se může zvětšit, jelikož „14 nových GM plodin určených k ošetřování pomocí glyfosátů v současnosti čeká na schválení, aby se mohly v Evropě pěstovat.“

„Schválení těchto plodin nevyhnutelně povede k dalšímu nárůstu postřiků glyfosátem v EU,“ dospívá tato skupina k závěru.

Ač je považován za relativně ne-toxický, existují skupiny vědců, kterým dělá starosti, že glyfosát by mohl rozvrátit lidský hormonální systém, být ‚endokrinním rozvracečem‘, co způsobuje poškození DNA a i rakovinu. Jeden z nedávných průzkumů provedený MIT také zdůraznil nebezpečné zdravotní účinky glyfosátů včetně zvýšeného rizika rakoviny, neurotoxicky a porodních defektů, stejně jako podráždění očí, kůže a dýchacích cest, říkají ale, že je zapotřebí ještě více nezávislých výzkumů, aby se tyto poznatky prokázaly.

„Narazili jsme na něco velice důležitého, co je zapotřebí brát vážně a dále zkoumat,“ řekla v květnu Stephanie Seneff PhD, vedoucí autorka vědecká badatelka MIT, krátce po provedení tohoto průzkumu.

Současně s tím UK vědci, kteří revidovali tuto poslední studii FoE řekli, že její zjištění jsou „nespolehlivá“, jak uvádí magazín Farmers Weekly.

„Jak je to uvedeno, tahle tisková zpráva je zcela nepodložená, není vědecká a nikdo ji nemůže brát vážně,“ citoval tento magazín prohlašovat Alisona Haughtona šéfa skupiny opylovací ekologie z Rothamsted Research.

Americký biotechnologický gigant Monsanto trvá na tom, že „tohle nepředstavuje žádné nepřijatelné riziko pro lidské zdraví nebo prostředí.“

Americký biotechnologický gigant Monsanto trvá na tom, že „to„Nepřekvapuje, že najdete glyfosát v moči, pokud člověk strávil potravu s malými zbytečky glyfosátu. Glyfosát se v lidském těle nemetabolizuje, nýbrž se vyloučí v moči a výkalech. To je dobře známý aspekt glyfosátu, který přispívá k jeho důkladnému bezpečnostnímu hodnocení,“ řekl mluvčí Monsanto tomuto magazínu.hle nepředstavuje žádné nepřijatelné riziko pro lidské zdraví nebo prostředí.“

„My jsme vždy brali všechny domněnky vážně a rádi bychom znali více,“ dodal.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: rt.com