Po sestřelení malajského letadla na Ukrajině se Západní média přidala k washingtonské linii manipulativních zpráv, co měly Evropany přimět k víře, že to byli Rusové a Rusy podporovaní separatisté na východní Ukrajině, kdo je odpovědný za sestřelení tohoto letounu. Tisk v Německu se stal prodlužovačkou k propagandistické mašinérii Washingtonu, i přes absenci důkazů pro takováto neodpovědná tvrzení Kyjeva a Washingtonu. Netrvalo to však dlouho, než se nálada veřejnosti začala v Evropě obracet.


Jedním z činitelů, které to obracely, byly otevřeně vyhlašované hrozby USA zakotvené v zákoně, který schválila jak Sněmovna reprezentantů, tak Senát US Kongresu, který by nakonec mohl vést i k invazi sil armád Spojených států do Holandska. ( ZDE)

Když to vešlo ve známost, tak to zvedlo pobouření vyjadřované nejen holandskou vládou, nýbrž i obyvatelstvem této země. Podle tohoto zákona, kdyby došlo k tomu, že američtí občané jsou obviněni a postaveni před Mezinárodní trestní tribunál (ICC) v Haagu, tak Wahington preventivně uplatní právo na invazi do této země, aby tomuto stíhání zabránil.

Nezapomeňte, že malajská vláda dovolila, aby v roce 2011 tribunál, jehož soudci, postupujíc podle procesních tradic Britského soudnictví, odsoudili jak George W. Bushe, tak Tonyho Blaira za válečné zločiny. ( ZDE)

Někte ří Evropané se teď ptají, zda by nemohla být souvislost mezi výnosy tohoto tribunálu a ztrátami těch dvou malajských linkových letadel.

U inteligentních Evropanů navíc vyvolalo poplach to, když se tu náhle ocitli ve washingtonské kampani za démonizaci Ruska. Skupina holandských profesorů poslala 12. srpna otevřený dopis ruskému presidentovi Vladimiru Putinovi, v němž se signatáři oficiálně omlouvají za propagandistické lži chrlené Západními médii. ( ZDE)

Bývalá evropská „kvalitní média“ ztratila u čtenářů věrohodnost. Rostoucí počet Evropanů spoléhá na internetové stránky jako www.paulcraigroberts.org, které jsou dobře informované o propagandistické povaze médií Západního mainstreamu.

Nedávno ve vůdčích německých novinách Franfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) publikovaný graf ukazuje, že z těch či oněch důvodů se Němeci odvrací od německých novin. Kumulované prodeje německých novin dosáhly svého zenitu v roce 1983 – s vydáváním 30,1 milionu výtisků.

Od té doby se to s nimi neustále zhoršuje. V roce 2013 byla vydání scvrklá už jen na 17,3 milionu prodaných výtisků – tj. výrazný pokles o 42,5%, který opravdu mnohým vydavatelům ublížil. Neustálé programy úspor nákladů, masivní snižování stavů a zrušení takových deníků, jako býval Financial Times Deutschland, jsou důsledkem novinářského vazalství k Washingtonu. Pro tento pokles je mnoho výmluv, ale skutečný důvod je ten, že německé noviny už přestaly brát vážně své čtenáře.

Němci se diví, proč je jejich znovu sjednocená země pořád ještě okupovaná i 69 let po konci II. světové války americkými vojsky, a proč jejich země nemá žádnou na Washingtonu nezávislou politiku, a proč německá média neposkytnou žádný prostor diskusi o těchto u údajně suverénních států krajně neobvyklých charakteristik.

Během posledních několika let propagandistický charakter médií vedl k masivnímu odporu mezi čtenáři novin, zvláště v Německu. Stačí se jen podívat na komentáře publikované na internetových stránkách mainstreamových médií, abyste spatřili ten hněv a zklamání čtenářů odvracejících se od svých kdysi oblíbených novin, které se teď aktivně účastní propagandistických kampaní Washingtonu. Čtenáři vidí propagandu místo investigativního žurnalismu. Místo důkazů a poctivých zpráv tu jsou jen očerňující náznaky a směšná obvinění. Německé noviny Die Welt dokonce na Rusy sváděly propuknutí infekce viru ebola! ( ZDE)

Vzhledem k nebezpečí, že Wahington bude Evropu tlačit do války s Ruskem, by měl být člověk rád, že tolika Evropanů už prohlédlo ty záludné propagandistické lži šířené médii mainstreamu. Teď tu roli, kterou noviny opustily, plní internetové stránky. Tato převážně nezávislá internetová média o sobě mluví jako o alternativních médiích, která mají za cíl poskytovat místo té propagandy objektivní a pravdivé informace.

Některé z velkých německých novin zničily ty maličké zbytečky věrohodnosti, co jim ještě zbývala, když použily sociální média, aby přes ně šířily tvrzení, že ty negativní komentáře na jejich webových stránkách psali lidé na výplatní pásce Vladimira Putina. Člověk nevěděl, jestli má nad takto groteskními tvrzeními plakat nebo se chechtat.

Nezodpovězenou otázkou ale zůstává, proč německá mainstreamová média slouží Washingtonu místo Německa? Platí Washington za tyhle propagandistické služby tak dobře?

Když se teď vrátíme k nedávným událostem ve Ferguson, tak nás tyhle incidenty přivedou k uvědomění, že americký policejní stát už nejenže vzniká, nýbrž že už je zaveden! Scény z televize a videa na Internetu s brutální militarizovanou policií vybavenou pro bitvu na bojišti uplatňující vůči protestujícím, ale stejně tak i vůči žurnalistům extrémní násilí v Evropě vyvolávají otázky, zda je Amerika ještě demokracií nebo už policejním státem. Pokračující americké masakry lidí na Středním východě spolu s Washingtonskou podporou izraelských masakrů Palestinců a teď i masakrů Rusů na východní Ukrajině vládou do Kyjeva nainstalovanou Wahingtonem už změnili image Ameriky, která teď nenosí bílý klobouk kladňase, nýbrž černý klobouk padoucha. Amerika už v nás přestala budit pocit jistoty; Amerika nás děsí.

Do nedávného vydání Die Welt napsal žurnalista Ansgar Graw: „Den, kdy se americká policie stala mým nepřítelem.“

I média německých vazalů Washingtonu referující pro Die Welt teď už zažívají z první ruky plnou brutalitu amerického policejního násilí. ( ZDE a ZDE)

Němečtí žurnalisté, kteří žili ve Spojených státech 15 let, teď svým čtenářům říkají, že dospěli k rozhodnutí z USA odejít. Hlásí, že věci se v „zemi svobody“ od 11.9 mění k horšímu, a že jim hrozí, nasazují jim pouta a zatýkají je za referování o protestech ve Fergusonu.

Policajt, který zabil 18 letého černošského muže, spustil protesty, reakce na něž otevřela světu oči, aby spatřil transformaci Ameriky na policejní stát. Země, jejíž vojenské základny okupují značnou část světa ve jménu lidských práv a svobody, země, která se násilně vměšuje do záležitostí suverénních národů, a vede si války jako kratochvíli, je teď už vnímána, jako že vede válku i proti svému utlačovanému obyvatelstvu. USA arogantně samy sebe vyjímajíc ze standardů, které uplatňují na všechny ostatní, si tak zničily svou věrohodnost.

Teď Holanďané čekají na to, až se objetí americká vojska, která by se v Haagu zjevila, pokud by byl někdy mezinárodní zákon uplatněn proti válečným zločinům Washingtonu. Jak to nedávno formuloval jeden německý magazín: „S takovými přáteli, jako je Amerika, už ani nepřátele nepotřebujeme.“

Roman Baudzus je spoluzakladatelem německého finančního a ekonomického blogu “wirtschaftsfacts.”

[quote align="center" color="#999999"]

  • Zkušení novináři, kteří se nebojí psát pravdu. Erik Best, Ľubomír Huďo, Milan Vidlák, Tereza Spencerová a další… – nový časopis Vědomí
  • [/quote]

    Překlad: Miroslav Pavlíček

    Zdroj: globalresearch.ca