Vědci varovali, že během roku 2018 dojde po celé planetě k ohromnému nárůstu smrtonosných zemětřesení. Ti si totiž myslí, že zpomalení rotace Země, by mohlo vyvolat mega-otřesy schopné zabít desítky a stovky tisíc lidí. Theguardian.com hlásí: Ač jsou takové fluktuace rychlosti zemské rotace maličké – kdy změny délky dne jsou v milisekundách – tak by stejně mohly mít důsledky v uvolnění ohromných množstvích podzemní energie, jak oni tvrdí.


Vazbu mezi rotací Země a seismickou aktivitou vytáhl minulý měsíc odborný článek od Rogera Bilhama z University of Colorady v Boulder a od Rebeccy Bendick z University of Montana v Missoula prezentovaný na výročním shromáždění Americké geologické společnosti.

„Korelace mezi rotací Země a zemětřesnou aktivitou je velice silná a naznačuje, že příští rok dojde k nárůstu počtů intenzivních zemětřesení,“ řekl Bilham minulý týden Observer.

Bilham s Bendick se ve své studii podívali na zemětřesení s magnitudou 7 a vyšší, k nimž došlo od roku 1900. „Mohutná zemětřesení se zaznamenávají už více než století, a to nám dává dobrou evidenci pro naši studii,“ řekl Bilham.

Zjistili pět období, kdy docházelo k významně vyšším počtům ohromných zemětřesení v porovnání s jinými časy. „V těchto obdobích docházelo k 25 až 30 ohromným zemětřesením ročně,“ řekl Bilham. „Ve zbytku času byl průměrný počet kolem 15 velkých zemětřesení ročně.“

Tito výzkumníci tedy hledali korelace mezi těmito obdobími intenzivní seismické aktivity a dalšími faktory, a zjistili, že když se mírně zpomalí zemská rotace, tak pak přijdou období nárůstu počtů zemětřesení. „Rotace Země se mírně mění – o milisekundy za den během nějaké doby – a atomové hodiny to velice přesně změří,“ řekl Bilham.

Bilham s Bendick zjistili, že docházelo k asi pětiletým obdobím, kdy se rotace Země v takové míře zpomalila během minulého jeden a půl století několikrát. Kriticky důležité je to, že po těchto obdobích přišla období, kdy počet intenzivních zemětřesení narostl.

„Funguje to férově,“ řekl Bilham. „Země nám nabízí pět let dopředu upozornění o budoucích zemětřeseních.“

Tato vazba je teď zvláště důležitá, protože zemská rotace začala s jedním ze svých periodických zpomalení před více než čtyřmi roky. „Závěr z toho je jasný,“ řekl Bilham. „Příští rok bychom měli zažít významný nárůst počtu zemětřesení. Letos jsme to měli poklidné. Zatím jsme měli jen asi šest velkých zemětřesení. Od roku 2018 by jich snadno už mohlo být 20.“

Přesně není dosud jasné, jak je délka dne se těmi zemětřeseními provázána, ač vědci mají podezření, že mírné změny v chování zemské kůry by tento jev mohly způsobovat.

Navíc je těžké předpovědět, kde tato dodatečná zemětřesení propuknou, ač Bilham říká, že zjistili, že většina mohutných zemětřesení v reakci na tyto změny délky dne se zjevně objevuje kolem rovníku. V tropických oblastech Země žije asi jedna miliarda lidí.

Zdroj: theguardian.com