Kancelárka Merkelová tvrdila verejne už viackrát, že v roku 2015 musela otvoriť hranice, že nemala nijaké iné východisko. To je však veľké klamstvo. Na verejnosť sa pred niekoľkými dňami dostal prísne utajený dokument nemeckého Ministerstva vnútra. (Foto: Wikipedia)

V ňom je uvedené, že v septembri 2015 neexistovali nijaké právne zábrany, ktoré by nedovolili uzatvoriť hranice Nemecka pred masami migrantov prúdiacimi do Nemecka a do EÚ.

Na hlavu Merkelovej sa teraz zosypali slová tvrdej kritiky, a to aj od popredných nemeckých politikov.

Na jeseň roku 2015 vypracovali experti Ministerstva vnútra realizačný plán, ako bolo možné zabezpečiť dôkladnú ochranu hraníc pred masovou migráciou.

Neoficiálny dokument ministerstva, o ktorom tu je reč, má aj názov – ten znie:

Možnosti zabránenia prekročenia nemeckých hraníc migrantami.

Zmienení experti v dokumente poukazujú na paragrafy nemeckej ústavy, podľa ktorých bolo možné uzavrieť hranice a nevpustiť do Nemecka migrantov, ktorí prichádzali cez Rakúsko. Vypracovali aj analýzy riešenia uzavretia hraníc pozdĺž tzv. Balkanroute. To všetko malo ostať utajené – na príkaz kancelárky.

V dokumente experti prehlásili, že z právneho hľadiska je uzavretie hraníc pred migrantami absolútne legitimné.

Kancelárka ale rozhodla inakšie a katastrofický scenár zaplavenia Európy migrantami sa stal dramatickou a tragickou realitou.

Christian Lindner, šéf FDP:

“Objavenie tajného dokumentu vrhá jasné svetlo na praktiky vládnutia Frau Merkel.“

Lindner teraz nekompromisne žiada bezodkladné a komplexné prešetrenie všetkých udalostí v roku 2015, súvisiacich s otvorením hraníc a s Willkommenskultur kancelárky.

Lindner obviňuje Merkelovú, že otázky a problémy, ktoré mali pre Nemecko (i pre EÚ) mimoriadnu dôležitosť, boli diskutované výlučne v malých skupinách „vyvolených“.

Rozhodnutie, či Nemecko má otvoriť hranice a vpustiť masy utečencov malo byť rozhodne analyzované parlamentom a diskutované verejne.

Lindner dal jasne najavo, že o všetkom rozhodla len koalícia a Zelení.

Záver je len ten, že verejnosť i FDP a AfD boli zavádzaní a oklamaní a že im boli predložené nepravdy a výmysly.

Zdroj: hs.sk