1. Boje v Kotli pokračují. Sebeobrana pokračuje v posilování postavení proti v Kotli obklíčeným Ukroušům. Dnes byl zajištěn hraniční přechod Marinovka. Ukrouši v Kotli jsou teď už v úplném obklíčení a odříznuti. 2. Skoro 100 Ukroušů z Kotle uteklo k ruské hranici a přešlo ji do Ruska. Sebeobrana je šťastná, že ti terorističtí Ukrouši, kterým dělávalo takovou radost terorizovat a střílet nevinné civilisty, utekli do Ruska, ke svému ‚nenáviděnému nepříteli‘ do bezpečí, jakmile museli bojovat se skutečnými vojáky.


Podle mezinárodního práva musí být tito Ukrouši po dobu trvání konfliktu internováni a mělo by se vyšetřovat jejich možné zapojení do válečných zločinů.

3. Morálka Novorossijské armády je hodně vysoká. V přiloženém videu vidíte zvláštní pouto, které se vytváří mezi muži, kteří spolu bojovali.