Giuseppe Piero „Beppe“ Grillo je italský komik, bloger a politik. V roce 2009 založil protestní Hnutí pěti hvězd. Jeho strana rychle získala popularitu a dosáhla vážných úspěchů v politickém boji. Třetí místo s více než 25% podporou v parlamentních volbách v únoru 2013 bylo hlavní senzací těchto voleb. V současné době je Hnutí pěti hvězd druhou nejpopulárnější italskou stranou a má veškeré šance na první místo v případě předčasných voleb. Grillovy odpovědi na otázky Hlasu Ruska odráží postoj celé parlamentní frakce.


H.R. : Jaký má vaše strana postoj vůči konfliktu na Ukrajině a vůči Rusku? Jak hodnotíte protiruské sankce ze strany USA a EU, k nimž se připojila také Itálie?

Grillo: Nejde o postoj, ani o mínění, jde o konkrétní fakta. Příčiny tohoto konfliktu máme hledat jinde. Jako vždy je na vině politika, přesněji, jako v daném případě, její slabost.

Již deset let činí Evropa pyšná prohlášení o záměru provádět nezávislou politiku, přijímat rozhodnutí bez ohledu na minulost. Ve skutečnosti i nadále pokračuje v politice minulého století.

Zanalyzujeme-li historii 30 posledních let, uvidíme, že „západní systém“, jak ho vnímáme, nebyl příliš často s to přijmout rozhodnutí, jež by odpovídala úrovni nastolených problémů. Nyní, když svět není rozdělen na dva pakty, v každém případě navenek, vyvstaly tyto nevyřešené problémy se vší jejich složitosti.

Dnes jde o Ukrajinu, Palestinu a Sýrii, včera to byla Libye, Irák, Afghánistán. Musíme bohužel přiznat, že se opakuje scénář z minulého století: stejné konflikty, stejné regiony, stejné motivace.

Hnutí pěti hvězd hodlá usilovat o to, aby rozhodnutí byla přijímána v souladu s duchem doby, protože se nesmíme smířit s tím, že jsme dosud zavřeny do rámce cizí politiky, navíc nepřátelské vůči národním zájmům. A proto považujeme za nanejvýš důležité obnovení plnohodnotného dialogu s Ruskem a současně jednoznačné odsouzení sankcí proti ruskému lidu.

H.R. : NATO rozšiřuje svoji vojenskou přítomnost na ruských hranicích a v Itálii neutichá polemika o účelnosti nákupu stíhaček F 35. Jaký postoj obsadí poslanci Hnutí pěti hvězd v Europarlamentu v těchto otázkách?

Grillo: Jsme proti koupi F 35 bez žádných „ale“ nebo „když“ a nejednou jsme to řekli v polemice o dalším rozvoji národní politiky.

Evropa jasně ukázala, že nemá dnes společnou zahraniční politiku. Když je Evropská unie mírovým územím, jak může naše hnutí neodsuzovat jakékoli válečné akce útočné povahy?

Skutečný problém spočívá v tom, že Evropa je jakýmsi staveništěm, kde pokračuje práce, a dokud nebudeme mít společnou obrannou politiku, budou mít jednotlivé členské státy možnost jednat samostatně s ohledem na vlastní potřeby a národní zájmy.

V dané etapě hodláme, jako přesvědčení pacifisté, podnikat vše pro to, aby s pomocí Itálie dokázala EU vzdát se staré politiky, protože považování tak zvaného Západu za hlavní prvek světového společenství je minimálně anachronismem.

Hájíme tedy revizi principů vztahů Itálie a EU, revizi úlohy Evropy v rámci NATO. Jsme pro silnou a stmelenou Evropskou unii, která bude respektovat tradice a potřeby svých členů. Hodláme bojovat o navázání dialogu se všemi při zachování vlastní samostatnosti v přijetí rozhodnutí a rozhodně odmítáme jakoukoli podobu zásahu ze strany „mocných“ států.

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, podpořte nás zakoupením předplatného nezávislého magazínu AC24 Vědomí
  • [/quote]

    Zdroj: czech.ruvr.ru