Chemikálie nalezené v deodorantech, krémech na obličej a potravinářských výrobcích byly nalezeny u nádorů všech pacientů s rakovinou prsu.  Parabeny jsou skupinou chemických látek široce užívaných jako konzervační činidla v kosmetice a farmaceutickém průmyslu. "Skutečnost, že parabeny byly přítomny v tak mnoha vzorcích prsní tkáně se musí zkoumat," řekl vedoucí studie. Chemická konzervační látka v kosmetických, potravinářských výrobcích a léčivech byla nalezena u tkáňových vzorků 40 žen s karcinomem prsu.

Řada studií od roku 1998 vyvolalo obavy o potenciální úloze těchto parabenů u karcinomu prsu, protože mají estrogenní vlastnosti. Estrogen jak známo, hraje ústřední roli v rozvoji, růstu a progresi rakoviny prsu.

Parabeny najdeme také v mnoha hydratačních výrobcích, make-upu, pěně na holení, opalovacích krémech a zubních pastách. Jsou také k najití v mnoha značek deodorantů do podpaží. Nicméně, příčinná souvislost nebyla nikdy nalezena mezi nimi a rakovinou prsu.

Jsou také přítomny ve zpracovaném mase, jako jsou párky, koláče a pečivo spolu s dalšími pikantní zákusky s masovými součástmi.

Výzkumný tým vedený Dr. Philippa Darbre z University of Reading studoval vzorky tkáně z 40 žen, které podstoupily mastektomii mezi 2005 až 2008 pro první primární karcinom prsu v Anglii.

Celkem bylo odebráno 160 vzorků, čtyři z každé ženy. Našli u 99 procent tkáňových vzorků obsažený alespoň jeden paraben a u 60 procent vzorků jich bylo pět. Tým zjistil, že ženy, které nepoužívají podpažní deodoranty měly ještě měřitelné parabeny v jejich tkáni, což naznačuje, že se musí dostat na prsa z jiných zdrojů. Spoluautor pan Lester Barr z Fakultní nemocnice v Jižní Manchester, řekl: „Naše studie potvrzují názor, že neexistuje žádný jednoduchý vztah příčiny a následku mezi parabeny v produktech podpaží a rakovinou prsu.

Zajímavý objev je, že parabeny jsou přítomny i u žen, které nikdy neužívaly podpažní produkty a tím vzniká otázka: odkud tyto látky pocházejí?

Dr Darbre říká: „Skutečnost, že parabeny byly zjištěny ve většině vzorků tkáně prsu nemůže být chápáno tak, že oni vlastně způsobily rakovinu prsu 40 zkoumaných žen.“

V reakci na výzkum, Catherine Priestley, klinická sestra – specialista na péči o rakovině prsu řekla Mail Online: „Debata o vztahu mezi parabeny a rakovinou prsu není nová, a tato zpráva slouží ke zdůraznění, že je třeba dalšího výzkumu. V současné době neexistuje přesvědčivý důkaz o tom, že používání přípravků obsahujících parabeny je přímo spojeno s rozvojem rakoviny prsu. I když existuje řada faktorů, které mohou mírně zvýšit riziko vyvíjející rakovinu prsu, tak věk, pohlaví (postavení ženy) a významná rodinná historie jsou stále tři hlavní rizikové faktory.“

Zdroj: dailymail.co.uk, Překlad: zahady-zdravi.cz

]]>