Zpráva členů parlamentu kritizuje Google za jeho ‘totálně nepřesvědčivé’ námitky vůči požadavku na filtrování výsledků jeho hledání. Zpráva spojené komise sněmoven lidu i lordů říká, že Google by měl proaktivně monitorovat výsledky svých hledání. Photograph Robert Galbraith/Reuters Mezistranická komise členů parlamentu a stavu s modrou krví naléhá na vládu, aby uvážila zavedení legislativy, která by Google donutila cenzurovat výsledky jeho hledání, aby se zablokovaly materiály, u nichž soud shledal, že jsou porušením něčího soukromí.

V dnes vydané zprávě spojená komise obou stavovských sněmoven – obyčejného lidu i lordů – prohlásila, že Google by měl proaktivně monitorovat výsledky hledání, a zdůraznili důkazy předložené Maxem Moslemem, bývalým šéfem Formule 1, který řekl, že utratil nejméně 500 000 liber ve 23 zemích ve snaze z  internetu odstranit stopy po skrytě nafilmovaném videu od News of the World.

Komise kritizovala Google za jeho „totálně nepřesvědčivé“ námitky vůči požadavku na filtrování výsledků svých hledání. Vyhledávací gigant argumentuje, že taková politika by ohrozila volný tok        on-line informací.

Komisi zřídil loni v květnu ministerský předseda, aby přezkoumala soukromí a svobodu slova po kontroverzi kvůli nárůstu využití soudních příkazů, včetně toho, který si zařídil fotbalista Ryan Goggs. Tato široce sledovaná zpráva varuje před novým zákonem o soukromí a stanovuje doporučení ke „zlepšení“ regulace tisku.

Zpráva z větší části poukazuje na internetové společnosti jako Google, Facebook a Twitter, které podle slov komise prezentují četné výzvy pro vládu zákona v UK.

„Google a další vyhledávače by měly přijmout kroky k zajištění, aby jejich webové stránky nebyly využity jako nástroj na prolamování zákona, a měly by aktivně vyvíjet a využívat takovéto technologie,“ říká komise. „Doporučujeme, aby byla zavedena legislativa, bude-li zapotřebí, která od nich bude vyžadovat, aby to dělaly.“

Komise poskytuje prázdný šek pro soudní příkazy vyšších soudů ohledně soukromí, říká ale, že tyto by se měly běžně vztahovat i na webové stránky jako Twitter a Facebook stejně jako na noviny. Naléhali, aby generální prokurátor byl ochotnější ke vznášení obvinění z pohrdání soudem (obdoba našeho maření úředního rozhodnutí) při nárocích vznášených vůči uživatelům internetu, pokud jsou podezřelí z on-line porušování příkazů o soukromí, poté, co bylo shledáno, že soudní příkaz byl u Giggse prolomen tweetem více než 75 000krát, než nakonec loni v květnu zkolaboval.

V sériích doporučení k budoucím regulacím tisku se komise vyjádřila, že reformovaná komise tiskových stížností by měla mít pravomoc pokutovat noviny a určovat prominenci tištěných omluv. Naléhá na zadavatele reklamy, aby stáhli své financování novin a hlavních blogů, které se dobrovolně nepřipojí pod pravomoc reformovaného regulátora, a hrozí „statutárním dohledem“ orgány jako Ofcom, pokud tento průmysl nebude svolný s věrohodným reformním balíčkem.

Polanec John Whittingdale, předseda komise, řekl: „Tato komise strávila určitý čas debatami, zda je nezbytný nebo žádoucí další zákon k vyjasnění soukromí.“

„Došli jsme však k závěru, že současný stav, kdy je každý případ posuzován individuálně soudem, v současnosti pracuje rozumně dobře. Máme obavy, že jedinci trpící invazí do soukromí by mohli přistupovat k nákladným způsobům domáhání se zákona, které jsou pro ně též k dispozici.“

Je jasné, že samoregulace médií pod PCC nefungovala. Přejeme si tudíž spatřit silnější systém samoregulace, který se bude jevit jako efektivní a vynutí si důvěru veřejnosti.“

Mluvčí Googlu řekl: „Tohle je opravdu důležitá záležitost, na kterou neexistují žádné snadné odpovědi, zvláště vyvažujeme-li svobodu projevu a nakládání s nezákonným obsahem.“

„Google už odstranil specifické stránky, které označil soud. Máme spoustu jednoduchých nástrojů, jimiž může každý takovýto obsah ohlásit, a myho  pak odstraníme z našeho indexu.“

„Požadavek, že vyhledávací servery by měly filtrovat obsah webových stránek, by byl jako žádost telefonním společnostem, aby naslouchaly každému hovoru, co prochází jejich sítěmi, neznamená-li potenciálně podezřelou aktivitu.“

 

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: www.guardian.co.uk