Již v lednu satanská církev oznámila své plány vztyčit monument oslavující vládce temnot na trávníku před kapitolem státu Oklahoma.  Kampaň Indiegogo byla spuštěna se žádoucím cílem 20 000 dolarů, ale za čas se pomocí příspěvků vybralo skoro 30 000. Nyní se umělec trénovaný v klasickém sochařství oddává usilovné práci v New Yorku – vytváří sochu Bafometa, sedícího pod převráceným pentagramem a obklopený věrně vzhlížícími dětmi.


Až své dílo dokončí, zaleje se bronzem a jak satanisté doufají, objeví se v Oklahomě.

Socha je přímou reakcí na rozhodnutí Oklahomské správy vztyčit monument 10. dodatků před kapitolem v roce 2012.

Republikánský politik Mike Ritze zaplatil za kontroverzní sochu svými vlastními penězi, tím pádem se to považuje za dárcovství, a proto je "O.K." umístit to na vládní pozemek.

V naváznosti na to satanská církev oficiálně podala žádost ve prospěch svého monumentu.

Jak řekl CNN Trait Thompson z Oklahoma Capitol Preservation Commission (zřejmě památková komise):

"Jednotlivec i skupiny mají právo navrhnout umístění památníku, sochy či uměleckého díla".

Žádost se poté musí schválit nebo zamítnout touto komisí. Stát tento případ odložil s tím, že bude řešit jiné žádosti, dokud se nevyřeší trestní oznámení od ACLU (Americký svaz pro občanské svobody) proti Ritzeho monumentu 10. dodatků americké ústavy.

Překlad: Jan Petrák

Zdroj: vice.com