Poslanci krymské Nejvyšší rady schválili usnesení o nezávislosti autonomie, oznámilo tiskové středisko parlamentu. „Nejvyšší rada autonomní republiky Krym se na základě přímého projevu vůle národů Krymu na referendu 16. března roku 2014 usnesla: Krym se stává nezávislým suverénním státem – Republikou Krym“, praví se v dokumentu.

Parlament rovněž přednesl žádost o připojení Krymu k Rusku jako subjektu federace.

Před tím bylo oznámeno, že 96,77% obyvatel Krymu, kteří se zúčastnili referenda, hlasovalo za připojení k Rusku.

 

30. března přechází Krym na moskevský čas

Příslušné rozhodnutí bylo přijato na zasedání Nejvyšší rady Krymu.

„Zavést na území Republiky Krym čas, který by byl v souladu se třetím časovým pásmem a 30. března 2014 v 02.00 hodiny posunout hodinové ručičky o dvě hodiny dopředu“, praví se v usnesení. V současné době platí na Krymu východoevropský čas.

 

Přátelé Ruska v České republice podporují výsledek referenda na Krymu

Spolek Přátelé Ruska v České republice poblahopřál obyvatelům Krymu k jejich historické volbě.

"Toto referendum po 25 letech od pádu Berlínské zdi změnilo i celosvětovou politickou mapu siločar. Právě proto, že strategickým cílem konfliktu na Ukrajiny od počátku bylo oslabení Ruska, opačný výsledek z něj činí jednoznačného vítěze," stojí v prohlášení předsedy organizace Jiřího Vyvadila.

Jak dále šéf Přátel Ruska uvedl, hrozby sankcí vůči Rusku nepřinesou Západu kýžený efekt. "Je v zájmu samotného Západu si sportovně přiznat, že tento zápas prohrál, ale není není nezbytné hned páchat sebevraždu a začít uvažovat racionálně. Jsou zde jiné a mnohem závažnější hrozby, například světový nárůst agresivního islamismu spojeného s terorismem, který dříve či později, ať už si to někdo přeje či nepřeje, bude spolupráci Západu i Ruska v co nejužší podobě vyžadovat," uvádí Vyvadil.

Podle oficiálních výsledků referenda na Krymu hlasovalo 96,77% zúčastněných voličů za připojení autonomie k Rusku.

Zdroj: czech.ruvr.ru