Kultivovaný prejav, príjemný vzhľad a rozumné názory kandidátky strany VLASŤ Moniky Sofie Soročinovej nemohli ostať bez povšimnutia liberálnych aktivistov napojených na mimovládne organizácie.

Byť pekným a múdrym sa totiž neodpúšťa, zvlášť ľuďmi, u ktorých je to presne naopak. Ako prvý sa ozvali redaktor Adam Sipos z portálu Startitup a blogerka Kernová zo stránky O médiách

Prvý menovaný priniesol článok s názvom „Strana Vlasť predstavila video, kde sa objavila aj kandidátka, ktorú v minulosti kritizovali viaceré médiá“

Ako ďalej z článku vyplýva, nekritizovalo ju žiadne médium, iba akási  stránka s názvom O médiách blogerky Kernovej, Tam sa uvádza že: „Vo vysielaní Soročinovú moderátorka Žitná a TA3 predstavili ako expertku na zahraničné vzťahy a o jej straníckej príslušnosti nezaznelo v celej 15-minútovej relácii ani slovo“, uvádza blogerka hoci v relácií „Tak takto“, vystupujú kandidáti rôznych strán a pri nikom nebola zverejňovaná stranícka príslušnosť, pretože tam neboli za stranu, ale vyjadrovali sa k odborným témam.

Ďalší nezmyselný argument smeroval k Soročinovej erudovanosti vyjadrovať sa k téme rusko-slovenských vzťahov.

„Soročinová, hoci je úradníčka na ministerstve hospodárstva, sa mala vyjadrovať k výsledkom druhej svetovej vojny a vývoju vzťahov Slovenska k Rusku,“ pohoršuje sa Kernová.

Na rozdiel od blogerky Kernovej má Soročinová vyštudovanú diplomaciu v Rusku, preto sa k téme môže vyjadrovať bez ohľadu na to, že je zamestnaná na ministerstve hospodárstva. Na jej odbornosti v tomto smere to totiž nič neuberá a určite sa vie k téme vyjadriť fundovanejšie, než akýkoľvek mimovládni absolventi „letnej školy proti extrémizmu“, ktorí sú automaticky vnímaní ako odborníci a často ich vidieť v médiách.

Ďalšou invektívou zo strany Kernovej v článku bolo, že táto „expertka“, doteraz nikdy v televízii nebola.

„Soročinová je pritom len čerstvo objavená „expertka“ televíziou TA3. V štúdiu TA3 bola prvýkrát, iné médiá ju asi zatiaľ ako „expertku“ neobjavili“, rozhorčuje sa Kernová podľa ktorej za experta zrejme možno považovať len absolventa Sorosovej univerzity, alebo člena jeho mimovládky.

Najabsurdnejšia výčitka od Kernovej však prišla nakoniec:

„Podobne ako to zvyknú robiť kremeľské médiá aj Soročinová upravovala historické fakty. Napríklad niekoľkokrát zopakovala, že víťazom druhej svetovej vojny je ZSSR a Červená armáda. O zločinoch komunizmu riadených z Moskvy nepadlo ani slovo.“

Témou relácie však neboli zločiny komunizmu, ale slovensko-ruské vzťahy a výsledky druhej svetovej vojny. Kernová víťazstvo sovietskej armády v druhej svetovej vojne podľa vlastných slov považuje za prekrútený fakt. Podľa nej zrejme ťažisko druhej svetovej vojny a jej víťazstvo spočívalo v boji o koralové ostrovy v Pacifiku medzi USA a Japonskom.

V úvode spomenutý autor Sipos vo svojom článku zašiel ešte ďalej a uviedol nepravdivé údaje, že Soročinová je koncový užívateľ výhod nejakej mimovládnej organizácie. Svoje zavádzanie neskôr vymazal a zverejnil opravu, že to nie je pravda. Názov článku že ju kritizujú viaceré médiá, hoci ju žiadne nekritizovalo, však bez hanby ponechal naďalej.

Zdroj: hs.sk