Referendum na Krymu je prvním z evropských plebiscitů o nezávislosti, které byly na tento rok naplánovány. Brzy po obyvatelích Krymu budou o svém právu na sebeurčení rozhodovat Skotové a Katalánci. Poslanec Evropského parlamentu za Katalánsko Enrike Ravello se dokonce referenda na Krymu jako pozorovatel zúčastnil. Už v lednu 2013 katalánský parlament přijal Deklaraci o suverenitě autonomie, která jejím obyvatelům umožňuje samostatně rozhodovat o své politické budoucnosti.


Když se hovoří o separatismu ve Španělsku, tak se, v první řadě, vybaví Baskové a jejich organizace ETA, která provedla celou řadu teroristických útoků. Nejsou to však jenom Baskové, kteří se snaží vymanit se z kontroly Madridu.

V poslední době o právu na sebeurčení stále častěji hovoří Katalánci. Je pravdou, že na rozdíl od Basků, hodlají Katalánci za své právo bojovat výhradně poklidnými způsoby. Obyvatelé Katalánska se při tom odvolávají na kulturní a jazykové rozdíly od ostatních poddaných království. Zde je komentář experta Alexeje Kuzněcova:

[quote align="center" color="#999999"]

Celý problém spočívá v tom, že Katalánci opravdu jsou jiný národ. Španělsko je mnohonárodnostní stát. Jsou tam Kastilci, jsou tam Baskové, avšak nejpočetnější národ jsou Katalánci. A ti vždy prosazovali širokou autonomii v rámci španělského království. [/quote]

Katalánsko nejednou oznamovalo své přání být samostatným státem. Obzvláště pak nárůstu separatistických tendencí napomáhaly represe proti Kataláncům, ke kterým docházelo během Francovy diktatury. Od roku 1978 Katalánsko existuje jako autonomní subjekt. Jedná se o jeden ze 17 španělských regionů, který má vlastní vládu a parlament. K tomu mají místní úřady navíc v rukou kontrolu sudů, policie a vzdělávání. Při tom všem však jsou zbaveny práva mít k dispozici peníze, které byly na území Katalánska vydělány. A to má pro nejbohatší španělský region principiální význam, vysvětluje politolog Vladislav Bělov:

[quote align="center" color="#999999"]

Katalánsko je region, který přerozděluje daně, které byly na jeho území vybrány, ve prospěch ostatních španělských regionů. A Katalánci, když hovoří o nutnosti z výšení vlastní samostatnosti, docházejí k závěru, že by klidně mohli vyžít sami a že žádné příkazy z metropole nepotřebují. Oni sami mohou určovat směr vlastního rozvoje, oni sami jsou soběstační a v principu, Katalánsko, jako možný samostatný státní útvar má nejenom právo na existenci, ale i je schopno se samo zabezpečit. [/quote]

Katalánci počítají s tím, že rozhodný krok směrem k získání dlouho očekávané suverenity, učiní na konci letošního roku. Na listopad je plánováno provedení referenda o nezávislosti. To, že drtivá většina těch, kteří se ho budou účastnit, podporuje myšlenku „rozvodu“ Madridu a Barcelony, málokdo pochybuje.

Zdroj: czech.ruvr.ru