Jurij Fedotov, šéf Kanceláře Spojených národů pro Drogy a zločinnost, řekl DW, že Afghánistán v současnosti vyrábí rekordní množství opiových makovic, které jsou určeny k přepracování na heroin na „nových trzích.“ Jurij Fedotov: Existují různé zdroje heroinu, ale v podstatě, když si vezmeme Evropu, pochází převážně z Afghánistánu – který produkuje téměř 80 procent všeho opia a heroinu ve světě – a bohužel poslední zpráva od UNDCP ukazuje, že došlo k bezprecedentnímu nárůstu jak pěstování, tak produkce opia – zvláště v pěstování. Je to rekordní číslo dosahující 200 000 hektarů.


Nikdy tam nebývala taková výměra pěstování makovic, ani na vrcholu produkce v letech 2007 a 2008. To ale znamená, že výrobci a drogoví dealeři, kteří se řídí podle dobře známých principů tržní ekonomiky, by nikdy nezvyšovali produkci, pokud by si nebyli jisti, že existují nové trhy. Místem určení je převážně Evropa, ale i Afrika.

DW: Ve Spojených státech a v Evropě panují obavy za záplavy jejich trhů heroinem – a odkudpak ten heroin pochází?

Naše nedávná zpráva o Africe ukázala, že v Západní Africe je čím dál více a více navyklých na heroin navíc kromě kokainu, který přichází trans-atlantickou trasou z Jižní Ameriky do Evropy přes západní Afriku. Něco z tohoto heroinu se může dostat i do Spojených států, odhadujeme ale, že tohle není hlavní trasa pro dodávky heroinu do Spojených států.


80 procent je číslo, které se uvádí jako nárůst používání heroinu v USA za poslední roky, ovšem vzhledem ke všemu tomu úsilí, které se vynakládá na kontrolu drog, znamená to snad, že tyto politiky selhávají?

To závisí na tom, jak to hodnotíte. Ve skutečnosti bylo ve Spojených státech v posledních desetiletích dosaženo ohromného, dost znatelného poklesu spotřeby kokainu, téměř čtyřnásobného, což poukazuje, že určitých výsledků dosaženo bylo, ale ten nedávný trend je samozřejmě větší používání heroinu, ale také opiátů na předpis, což je nový obavy budící trend. Znamená to, že je třeba vyvinout více úsilí, abychom tomuto jevu porozuměli a přijali odpovídající opatření.

Zmiňoval jste, že opiáty a úřady vynucující zákony o drogách ve spojitosti s předepisováním léků proti bolestem by mohly mít souvislosti se zneužíváním heroinu. Je tomu snad tak, že uživatelé heroinu jsou ti, kteří přešli od těchto léků kvůli restrikcím na předepisování takovýchto léků.?

Nevidím to tak, že hlavním problémem by v USA mělo být dostat se k předpisu na léky. Samozřejmě, že je to složitější – je třeba podívat se na doktory – nepřichází ale žádné zprávy o větších problémech s přístupností léků, pokud je předepíší lékaři. Věci se mají tak, že předepisování drog vytváří s menší účinností stav euforie, která je nižší než při použití heroinu. Samozřejmě, že když už se stanou závislí, tak chtějí více a více přecházet na heroin. Další vysvětlení je v tom, že se mohou dostat k heroinu, nikoliv čistému heroinu, ale s 30 nebo 40 procentní čistotou, což znamená, že je levnější než některé léky na předpis, avšak se silnějšími účinky.

Teď je spousta publicity kolem smrti herce Philipa Seymour Hoffmana – nemáte obavy, že image heroinu se mění z negativního – feťáckého – na drogy spojované s kreativním vysoko-profilovým životním stylem? Takže mají daleko pozitivnější image, než mívaly v minulosti…

Myslím, že máte pravdu. Drogová závislost nerozlišuje mezi bohatými a chudými, úspěšnými a padlými. Ta poslední oběť nebyla první a už před tím se k nám dostaly zprávy o tragických úmrtích jiných proslulých hollywoodských hvězd v USA. Nesmíme ale zapomínat, že nejsou samy, a každý den po celém světě umírá kolem 500 lidí kvůli drogám, drogové závislosti – nikoliv při násilnostech spojených s drogami, ne kvůli s nimi spojeným nemocem, ale jednoduše na drogovou závislost. To je příliš mnoho.

Afghánistán je hlavním zdrojem makovic, z nichž se nakonec stane heroin. Jelikož mezinárodní síly po dlouhém konfliktu opouští Afghánistán, jaké jsou vaše předpovědi ohledně množství heroinu přicházejícího na trhy v Západní Evropě?

Toto je kritické období pro budoucí úděl této země. Celá tahle situace je dost komplikovaná i politickou transformací. Proto musíme nadále uvažovat o problému drog a podloudné afghánské ekonomice – a nikoliv jen jako o jednom z problémů, se kterými se tato země potýká, ale jako o vším prostupující záležitosti, která ovlivňuje vše – bezpečnost, stabilitu, zdraví lidu. Afghánistán je znám, že má nejvyšší míru zamořenosti závislostí na opiu a heroinu ve světě. Tohle ale také vytváří další formy nadnárodního organizovaného zločinu … a korupce.

Máte obavy, že v blízké budoucnosti poroste?

Pokud to mezinárodní komunita nevezme velice vážně a neučiní z pomoci Afghánistánu v tomto transformačním období prioritu, tak k tomu dojít může.

Vlastním vyhlášeným cílem OSN je nabídnout farmářům v Afghánistánu i v jiných částech světa alternativy k pěstování drog – což je politika, kterou jste i vy nějakou dobu prosazoval. Funguje to?

Aby se ta alternativa úspěšně rozvinula, potřebujeme dvě podmínky, zaprvé politické nasazení vlád a mezinárodní komunity, a za druhé, dostatečné financování. Financování, které nejenže je zaměřené na distribuci osiva a hnojiv, ale i na rozvoj celé infrastruktury včetně trhů pro alternativní produkty. V zemích, kde to funguje, a kde vláda byla schopna takovýto systém vyvinout – kde podporují farmáře včetně marketingu alternativních produktů – jako třeba v Kolumbii – tam to funguje. Funguje to i v Thajsku.

Před mnoha lety úspěšně zcela vymýtili pěstování makovic a nahradili to jinými plodinami. Když ale nebudeme mít politické nasazení a ještě méně finanční podpory… v Afghánistánu máme určité programy, to je ale jen pár kapek v oceánu. Několikrát jsem Afghánistán navštívil a setkal se s farmáři, kteří pěstují makovice na opium, a ti jsou psychologicky velice připravení přejít od černé ekonomiky k bílé, stěžují si ale, že pro své produkty nemohou najít trhy. Nejsou tam žádné silnice, žádné mosty, žádná tržiště, a to nesmírně komplikuje přechod na alternativní plodiny.

Jurij Fedotov je výkonným ředitelem Úřadu Spojených národů pro drogy a zločinnost. Je bývalým náměstkem ministra zahraničí Ruské federace a bývalým ruským velvyslancem ve Spojeném království.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: dw.de