Spolu s tím, jak propaganda obklopující „zotavení“ Evropy dosahuje ohlušující hlasitosti, tak to, co se děje za scénou, je k tomu pravým opakem, a v tomto posledním příkladu se ukazuje, že Evropa ve zvýšené míře oficializuje režim skryté kapitálové kontroly, neboť se dovídáme, že Itálie právě nařídila bankám, aby zadržovaly 20% daň ze všech příchozích elektronických převodů: a tento dekret se jako vrchol toho všeho uplatňuje se zpětnou platností od 1. února. Jak hlásí Il Sole: „Odpočty proběhnou automaticky (nedojde-li předem k žádosti o vyjmutí), a pak potrvají, dokud daňový poplatník nedokáže, že peníze nemají povahu kompenzace „příjmu“. Jinými slovy, od tohoto okamžiku, ale ve skutečnosti to začalo už přede dvěma týdny, jsou všichni Italové pachateli praní peněz, až dokud neprokáží nevinu.


Některé další podrobnosti o posledním italském rozhodnutí omezit přítok kapitálu do země, z italštiny do angličtiny překládáno Googlem:

[quote align="center" color="#999999"]

Tento výběr je součástí rozhodnutí považovat všechny převody ze zahraničí přímo k jednotlivým Italům za součást zdanitelného příjmu, dotyčný může dokázat opak, což musí být provedeno do data, kdy daňový poplatník tuto částku dostane na účet. Nicméně první platby od zprostředkovatelů (hlavně bank) ministerstvu financí proběhnou 16. července, takže budou považovány za platby vybrané od 1. února do 30. června (budou uloženy stranou a zúročeny). Dále budou zádrže propláceny každého 16. v měsíci následujícím po skutečném přijetí částky. Ve skutečnosti budou na všechny daňové poplatníky, kteří obdrží převod ze zahraničí na své osobní účty – nikoliv živnostenské nebo podnikové – uplatněny tyto odpočty už dopředu a pak se zakalkulují do výročních daňových záloh. [/quote]

To, na co se Itálie zjevně zaměřuje, jsou přímo proplácené příjmy, když lidé dostávají kompenzace přes bankovní převody. Samozřejmě, jelikož tato daň je odpočitatelná, tak hodně štěstí každému italskému občanovi, co vysvětluje původ každé příchozího peněžního transferu, a toho, že je to v souladu se zákonem.

[quote align="center" color="#999999"]

Je to tudíž skutečné „zadržení“, která se neuplatní pouze v případě, kdy daňový poplatník dokáže, že obdržená částka nebo zachycená nemá souvislost s příjmem, nýbrž jde výlučně o vyrovnání vlastněných peněz: např. příchozí převod by mohl být vrácením půjčky provedené v minulosti, nebo vrácení vkladu, vrácená kauce za dům pronajatý v zahraničí. [/quote]

Zdůvodnění pro publikum, pro to, že Itálie právě zavedla „plošné“ zadržování daní ze všech příchodů peněz ze zahraničí:

[quote align="center" color="#999999"]

Tento mechanismus udílí hlavní roli bankovním činitelům, kteří mají přijímat daňové deklarace poplatníků a vyhodnocovat je. Každopádně, ať už dostanete odpočet, nebo ne, jméno příjemce banka nahlásí Finančnímu úřadu. A daňový poplatník má čas do 28 února roku následujícího po odpočtu, aby osvědčil nepatřičné uplatnění daňové zádrže bankou, aby mohl požádat o navrácení.[/quote]

I Il Sole přiznává, že ta nová daň je tak provizorní, že určitě přijdou zmatky:

[quote align="center" color="#999999"]

Jak je zjevné z formulace těchto opatření, ještě neexistuje ani žádný standard pro vypracování odpočtů, ale určitě v tom budou „vnitřní převody“ mezi aktivy a penězi drženými v zahraničí (RW z UNICO) a přicházejícími příjmy: krátce, je pravděpodobné, že zprostředkovatelé navíc k vlastní certifikaci mohou vyžadovat od zdaňované osoby, aby předložila RW, a v tomto rámci si musíme odvodit, jaký prospěch vzniká z příchozích peněžních toků.[/quote]

Samozřejmě, že k čemu dojde, bude to, že více Italů – zvláště těch bohatších – si otevře bankovní konta buď u těch národů Eurozóny, které nezavedly takovýto drakonický režim na elektronické převody, nebo – ještě realističtěji – v takových daňových rájích Nového normálu, jako je Singapur, když bylo teď už Švýcarsko hlavní business model po staletí zničeno. Konečným výsledkem bude ještě menší přítok kapitálu do Itálie – pravý opak k tomu, co chce zoufalá italská vláda dosáhnout. To je ale starost příští italské vlády a té, co ji rychle nahradí. Prozatím všichni předstírejme, že Evropa je už napravená, i když se připravuje na jaderné rozhodnutí: konfiskaci důchodových úspor.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: zerohedge.com