Tohle se podle očekávání nemělo stát. V době, kdy Evropská unie neví, kde jí hlava stojí, kvůli probíhajícímu potácení na pokraji kolapsu Eurozóny, tak káže jakou je klíčovou výhodou, kterou přináší, právě to odstranění hranic a volný pohyb pracovní síly – a při tom před chvilkou Švýcarsko s nepatrnou většinou hlasovalo ve prospěch nového zákona na omezení imigrace, který vyžaduje, aby vláda stanovila horní hranici pro cizince, čímž riskuje protiopatření od (zcela bezzubé) Evropské unie.


Tohle bylo do jisté míry hlasování městského versus venkovského obyvatelstva: Voliči ve městech Zurich a Basilej a v kantonech západního Švýcarska byli proti těmto opatřením, zatímco ti ve venkovských německy mluvících kantonech a v italsky mluvícím regionu Ticino je podporovali, hlásí Bloomberg.

Problém, který s tím má Evropa, je ten, že odpor proti imigraci se očekával u PIIG, kde vedl k nárůstu takových nacionalistických stran jako Zlatý úsvit v Řecku, ale nemělo by na něm záležet, neboť vůle těch „periferních“ lidí se v Evropě naprosto ignoruje. Avšak teď, když si jeden z nejúspěšnějších národů Evropy zvolil zastavit volný import práce i přes převažující vnímání, že je jedním z hlavních poživatelů výhod z imigrace, tak Švýcarsko prostě evropskou pro-imigrační propagandou otřáslo. Vtipně je to podané u Bloomberg:

[quote align="center" color="#999999"]

Imigrace podporovala ekonomický růst a EU blok je pro Švýcarsko hlavní exportní destinací. Zhruba jedna pětina z jeho 8 milionů obyvatel pochází ze zahraničí. Asi 45 procent zaměstnanců v jeho chemickém, farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu jsou cizinci, tvrdí scienceindustries, společnost, k jejímž členům patří výrobci léků Roche Holding AG a Novartis AG a potravinářská společnost Nestle SA.

„My potřebujeme najímat talentované lidí,“ řekl 6. února reportérům hlavní výkonný ředitel Credit Suisse Group AG Brady Dougan. „Mít přístup k talentům je cosi, co tady má důležitost pro všechny podniky.“

Během kampaně před hlasováním iniciativa „proti masové imigraci“ nadzdvihávala společnosti malé i velké proti euro-skeptické Švýcarské lidové straně SVP, největší v dolní komoře parlamentu. Korporace argumentovaly, že potřebují talenty z celého světa, aby udržely svou konkurenceschopnost dobře nabroušenou, zatímco kritici, z nichž mnozí jsou členy SVP, říkali, že záplava nově příchozích vede k horším pracovním podmínkám, přecpanějším vlakům a k nedostatku bytů. [/quote]

Ten neočekávaný výsledek možná pro Švýcarsko přinese některé dramatické důsledky: tvrdí Thomas Kern, generální ředitel letiště v Zurichu, hlasování „ano“ by mohlo dokonce ohrozit letecký průmysl země vynuceným novým projednáním práv k přistávání. „V sázce je hodně,“ řekl novinám Blick v interview vydaném 7. února.

[quote align="center" color="#999999"]

V reakci na nespokojenost veřejnosti s počty nově příchozích vláda už uvedla v platnost jednoroční omezení na povolení k pobytu u občanů zemí EU včetně Německa a Francie. Rovněž existují kvóty pro občany ne-EU zemí, jako je Austrálie a Kanada.[/quote]

Je ironií, že pro fanoušky volného pohybu pracovní síly se to může ještě zhoršit, než se to zlepší: „Jako projev toho, jak je švýcarské obyvatelstvo už úzkostlivé ohledně cizinců, je tu připravena další iniciativa, která by omezila míru imigrace na 0,2 procenta domácí populace. Vláda, která také tomuto opatření oponuje, k tomu ještě nestanovila datum hlasování.“

Co tu zůstává nevyřčeno je to, že imigrace bude tím nejmenším, co bude Švýcarům dělat starosti, pokud, jak SNB minulý týden varovala, švýcarský trh s domy – už se nacházející v bezprecedentní bublině – podstoupí její kontrolovanou demolici, a to zrovna v době, kdy cizinci náhle přestanou být vítáni v této kdysi neutrální utopii zahnízděné v alpském poklidu.

Bez ohledu na důsledky pro švýcarskou ekonomiku, Evropa zuří:

[quote align="center" color="#999999"]

Tohle hlasování rovněž hrozí, že vytvoří trhlinu mezi Švýcarskem a EU, jeho největším obchodním partnerem. Rozhodnutí otevřít hranici před 12 lety bylo vyjednáno jako součást balíčku dohod, které švýcarským společnostem umožnily přístup na společný trh, varovala vláda.

Podle presidenta Evropské komise Jose Barrosa má svobodný pohyb lidí „fundamentální důležitost“ a nelze jej oddělovat od volné výměny zboží služeb a kapitálu. „V rámci bilaterálních dohod to má určité právní důsledky,“ řekl Barroso Neue Zuercher Zeitung v interview loni v listopadu.

„Tohle je otevřená otázka – člověk neví, co EU udělá,“ řekl Andreas Lander, profesor veřejné správy na Universitě v Lausanne. „EU naznačila, že tahle iniciativa porušila její volný pohyb osob, a to se nebude tolerovat.“ [/quote]

Takže teď, když k tomu nemyslitelnému došlo, tak prostě co ti nevolení evropští byrokraté udělají, aby vynutili svou „netoleranci“ ke švýcarské demokratické volbě: Udělají invazi do této horské země? Těžko.

Evropa se místo toho ohradí prováděním té jediné věci, o které ví, jak ji dobře dělat: používáním drsného jazyka, v tomto případě byl vzápětí po švýcarském hlasování vržen následující rozhněvaný email, který říká, že „Evropská komise lituje, že iniciativa za zavedení kvantitativních omezení na imigraci prošla hlasováním. Tohle jde proti principům svobodného pohybu osob mezi EU a Švýcarskem.“

Co je na tom nejdůležitější je to, že rovněž jde proti základnímu evropskému principu ignorace toho, co chce většina, protože každý příslušník národů v centrálně plánované, bankéři kontrolované Evropě ví, že jen pár „dobrých“ nevolených byrokratů ví, co je pro všechny nejlepší. A jako takové musí být demokratické hlasování vždy ignorováno, zvláště když jde proti tezím kázaným politiky, centrálními bankéři a samozřejmě Goldmanem Sachsem.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: zerohedge.com