Režim opětovně vypustil proti protestujícím během jejich kampaně „Okupace Bangkoku“ své v černém oděné teroristy – tentokrát na křižovatce Lak Si u vládního komplexu v thajském Bangkoku – tentokrát po 72 hodinovém varování režimu protestujícím, aby opustili své tábořiště u komplexu. Režimní střelce bylo možno spatřit, jak mají na tvářích masky a skrývají zbraně, přičemž prováděli své útoky na protestující. Režimní biřicové „červené košile“ dostali konkrétně rozkazy, aby na sobě neměli červenou, čímž by před plánovanou kampaní na rozšíření terorismu proti odpůrcům dále zmátli jak thajskou, tak mezinárodní veřejnost.