Tento systém by mohl mít důsledky jak z noční můry pro soukromí a svobodu shromažďování. Google podal patent k identifikaci, kdy dochází k „davovým“ událostem přes detekci toho, že četná videa a fotky jsou snímány z jedné konkrétní lokality, se záměrem posílat tyto informace úřadům vynucujícím zákon. „Když existuje přinejmenším určitý počet videoklipů s podobnými časovými a geolokačními značkami nahraných do úložišť, odvodí se z toho, že nejspíš došlo k zájmové události, a vyšle se upozorňující signál (např. agentuře vynucující zákon, organizacím novinářů, vydavatelům periodik, publikačním blogům atd.),“ uvádí se v US Patentu #20140025755.


Tyto patenty vyvolávají otázky ohledně úrovně dálkového přístupu Googlu nebo kterékoliv další společnosti, jaký by měla mít k vašim mobilům, a jak by takovýchto informací šlo zneužít nebo je dezinterpretovat, aby se uvedly úřady do pohotovosti kvůli ‚podezřelému chování‘, které je ve skutečnosti naprosto zákonné.

Data o času a místě náležející k fotografiím a videím jsou vlastností, kterou mají téměř všechny moderní mobily.

„Měly by se do tohoto systému nahrávat pouze fotky a videa nahraná jako veřejně prohlédnutelná? Mohli byste to vyloučit? Mohl by Googl k těmto účelům přistupovat k soukromému obsahu uloženému na vašem lokálním zařízení?“ ptá se Quentyn Kennemer.

Z takovéhoto systému by mohly snadno kořistit úřady vynucující zákon k četným účelům, včetně dohledu nad protestujícími a jejich monitorování.

Potenciální hrozba pro soukromí a svobodu, která by se mohla vytvořit, pokud by se tento druh opatření stal běžným, má zatím otevřený konec. V roce 2012 Apple podal patent umožňující bezdrátově vyřazovat kamery v iPhonech tím, že se „elektronickým zařízení vnutí vstup do ‚sleep módu‘, pokud vstoupí do citlivé oblasti.“

Na protestech, politických shromáždění a při dalších událostech, na nichž si úřady přejí zabránit komunikaci, dokumentaci nebo předávání videí by se to mohlo přeměnit na mrtvé zóny tím, že by se kolem určených oblastí vytvářela „geografická ohrazení“ (geofence).

Rovněž jsme už viděli přípravy na to, dát policii nebo vládě moc uvalovat „zatmění“ na veškerou komunikaci v určité době, protože mobily by mohly „rozčilovat, frustrovat či dokonce ohrozit lidi na citlivých dějištích.“

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: prisonplanet.com