Geneticky modifikované potraviny budí čím dál víc rozruchu, tentokrát proto, že GM plodiny jako sója a kukuřice mohou způsobovat řadu zdravotních poruch souvisejících s glutenem. Jen ve Spojených státech trpí těmito nemocemi zhruba 18 milionů osob. Studie, z níž to vyplývá, byla nedávno publikována Institutem pro zodpovědné technologie (Institute for Responsible Technology – IRT). Studie vychází z údajů Ministerstva zemědělství USA, Agentury pro ochranu životního prostředí, lékařských časopisů a nezávislých výzkumů.


Její autoři spojují geneticky modifikované potraviny s pěti poruchami, které mohou mohou být spouštěčem glutenových onemocnění, včetně celiakie:

  • Střevní propustnost
  • Nevyrovnaná střevní mikroflóra
  • Imunitní aktivace a alergická reakce
  • Porucha trávení
  • Poškození střevních stěn

Institut pro zodpovědné technologie je světovým lídrem, pokud je o informování politiků a veřejnosti o geneticky modifikovaných potravinách a plodinách. Zabývá se výzkumem dopadů GM potravin na zdraví, životní prostředí, zemědělství a další oblasti.

Mnozí odborníci se shodují v tom, že současný nárůst glutenových onemocnění nelze vysvětlit jen na základě genetiky a že musí existovat nějaký spouštěč v našem životním prostředí. V následujícím videu hovoří Jeffrey Smith, mezinárodně uznávaný odborník na geneticky modifikované organismy, a Tom Malterre, který se zabývá klinickou výživou.

Smith uvádí, že BT toxin, glyfosát a další látky v GMO souvisí s pěti poruchami, jež aktivují glutenová onemocnění. BT toxin v geneticky modifikovaných potravinách má zabíjet hmyz tím, že perforuje jeho buňky. Je přítomen v geneticky modifikované kukuřici a v lidském těle přetrvává i po trávení. Ze studie publikované v roce 2012 v The Journal of Applied Toxicology vyplývá, že tyto toxiny mohou být nebezpečné i pro lidské buňky a že na ně mají stejný vliv jako na buňky hmyzu. Podle dalších výzkumů tyto toxiny ničí buňky lidských ledvin.

„BT toxin v kukuřici má perforovat buňky hmyzu, ze studií však vyplývá, že stejně působí i na lidské buňky. BT toxin může mít na svědomí syndrom zvýšené propustnosti střev, který se projevuje u pacientů citlivých na gluten,“ říká Jeffrey Smith, výkonný ředitel Institutu pro zodpovědné technologie.

Existuje studie, podle níž BT toxiny v plodinách společnosti Monsanto mohou ničit červené krvinky a být potenciální příčinou leukemie. Podle další studie geneticky modifikované krmivo způsobuje prudký zánět žaludku a zvětšení dělohy u prasat. Mnoho jiných studií uvádí, že GMO souvisí s rakovinou a mnoha dalšími chorobami. Vědci z celého světa podporují zákaz GMO.

„Je velmi pravděpodobné, že zavedení geneticky modifikovaných plodin je důvodem prudkého nárůstu glutenových poruch během uplynulých 17 let.“ – Dr. Tom O’Bryan, mezinárodně uznávaný odborník na citlivost na gluten a celiakii. „Z mé klinické praxe vím, že když v rámci léčby citlivosti na gluten odstraním geneticky modifikované potraviny, léčení je rychlejší a kompletnější. Jsem přesvědčen, že geneticky modifikované potraviny přispívají k nárůstu citlivosti na gluten u americké populace.“ – Dr. Emily Linder.