Možná je tomu tak proto, že převažujícím tématem posledních pěti let byl vzestup centrálního plánování ve jménu Bernankeho efektu „bohatství“, vedenému samotným Svatým Benem, co donutilo Američany přehodnotit a zmírnit svou víru v “konvenční” předměty víry, jako bůh, zázraky a nebesa. Podle nového Harrisova průzkumu, ač sice velká většina dospělých v USA (74%) věří v Boha, tak tato víra v porovnání s předchozími lety upadá, kdy něco přes čtyři z pěti (82%) vyjádřilo víru v Boha v letech 2005, 2007 a 2009.


Také ač většina věří v zázraky (72%, tj. méně než 79% v roce 2005), nebesa (68%, tj. méně než 75%), že Ježíš je Bůh nebo Syn Boží (68% oproti 72%), vzkříšení Ježíše Krista (65% oproti 70%), přežití duše po smrti (64% oproti 69%), ďábla, peklo (u obojího je to na 58% oproti 62%) a zrození z Panny (57% oproti 60%), takže tohle všechno pokleslo oproti předchozímu Harrisově průzkumu. Avšak víra v Darwinovu teorii evoluce, ač je dost pod vírou v Boha, zázraky a nebesa, se oproti roku 2005 vyšplhala a nachází se na 47% oproti tehdejším 42%.

Jsou tu i dobré zprávy: vzestup mandarínské Věrouky pro kazatelny s vrcholným Keynesiánským socio-ekonomickým „náboženstvím“, když vystoupal na stejný počet lidí, jaký věří v Darwinovu teorii evoluce … tedy těsně pod polovinou všech Američanů. Ač je to dost pod počty věřícími v Boha, zázraky a nebesa, je to proti roku 2005 nárůst (47% oproti 42%). Pro někoho může být špatnou zprávou zjištění, že téměř ten samý počet Američanů, co věří v evoluci, také věří ve strašidla: podle Harrisova průzkumu 42% Američanů věří na strašidla, 36% všech věří v kreacionismus a UFO, 29% věří v astrologii, 26% věří na čarodějnice a 24% věří na reinkarnaci – to, že už byli jinou osobou.

Souhrn toho, v co Američané věří:

Všimněte si, že součty nemusí přesně sedět na 100% kvůli zaokrouhlování. Znaménko – znamená beze změny.

Rozklad seznamu výše podle generací a politické příslušnosti:

Jak jsou si Američané jisti existencí boha:

Všimněte si, že součty nemusí přesně sedět na 100% kvůli zaokrouhlování. 

Jakého je bůh pohlaví:

Všimněte si, že součty nemusí přesně sedět na 100% kvůli zaokrouhlování. * znamená méně než 0,5%. – znamená žádná změna.

Bible, Tóra nebo Korán: která kniha zachycuje slovo boží.

Všimněte si, že součty nemusí přesně sedět na 100% kvůli zaokrouhlování.

Nakonec, jak až nábožensky založené se Američané vnímají:

Všimněte si, že součty nemusí přesně sedět na 100% kvůli zaokrouhlování. – znamená žádná změna.

Trocha dalšího vybarvení od Harrise:

[quote align="center" color="#999999"]

Generace a politické rozdělení

Označení generací: Echo Boomers (18-36), Gen Xers (37-48), Baby Boomers (49-67), Matures (+68).

Echo Boomer s menší pravděpodobností než jejich protějšky ve všech starších generací vyjádří svou víru v Boha (64% Echo Boomer, 75% Gen Xers, 81% Baby Boomers, 83% Matures), v zázraky (65%, 74%, 76% a 78% podle pořadí), v to, že Ježíš je Bůh nebo Syn Boží (58%, 67%, 74% a 75% podle pořadí) a v anděly (59%, 71%, 73% a 68% podle pořadí).

Na druhé straně generačního spektra Matures s daleko menší pravděpodobností než kterákoliv další generace vyjádří víru ve strašidla (44% Echo Boomer, 46% Geg Xers, 46% Baby Boomers, 24% Matures), v čarodějnice (27%, 29%, 28% a 18% v pořadí) a v převtělování (27%, 25%, 23% a 13% v pořadí).

Obrátíme-li se k politickému spektru, tak Demokraté a Nezávislí vykazují podobnou úroveň víry k většině zkoumaných pojetí, s tím, že Republikáni neustále daleko spíše než kterákoliv jiná skupina vyjádří víru v ta pojetí, co jsou u většiny těchto pojetí v souladu se systémem žido-křesťanské víry; Republikáni s menší pravděpodobností než kterákoliv skupina vyjádří víru v Darwinovu teorii evoluce (36% Republikánů, 52% Demokratů, 51% Nezávislí).

Absolutní jistota, že Bůh existuje, za 10 let poklesla

V jiné linii dotazování zaměřené na míru jistoty Američanů, že Bůh buď existuje nebo neexistuje, dvě třetiny Američanů (68%) naznačuje, že jsou si buď absolutně jistí, nebo poněkud jistí, že Bůh existuje, zatímco 54% si je konkrétně naprosto jistých; tato čísla představují poklesy o 11 respektive o 12 procent oproti zkoumání z roku 2003, kdy byla kombinovaná jistota na 79% a absolutní jistota byla na 66%.

Mezi tím kombinovaná víra, že existuje Bůh (16%) a nejistota, zda Bůh existuje (také 16%) jsou obojí výše než zjištění z roku 2003 (kdy to bylo na úrovních 9% respektive 12%).

Kromě určitých náboženských vzorků, jsou skupinami, které jsou si s největší pravděpodobností absolutně jisté, že existuje Bůh, k nimž patří černoši (70%), Republikáni (65%), Matures (62%) a Baby Boomers (60%), Jižané (61%) a ze Středozápadu (58%) a ti, co mají jen střední školu a méně (60%). [/quote]

Tyler Durden

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj:  zerohedge.com