Poté co pobočka Fox referovala o příbězích životního stylu nepřipojených k síti z Cape Coral, byla žena z Floridy téměř okamžitě postižena příkazem k vystěhování z města, které se odvolalo na „mezinárodní zákon“ jako na důvod k vyhnání této ženy z jejího vlastního domova za to, že nebyla závislá na městském zásobování vodou či elektřinou. Jen den poté, co příběh z reportáže o tom, jak si žije Robin Speronis nepřipojená k síti a vyrábějící vlastní elektřinu přes solární panely a sbírající dešťovou vodu, tak úřední vynucovatelé městského řádu navštívili její dům a vyhlásili jej za nevhodný k lidskému obývání. Vynucovatelé řádu si mohli toto rozhodnutí učinit, aniž by vůbec do domu Speronis vstoupili.


„Měli jen dobrou příležitost podívat se na účet za vodu u této adresy, aby si uvědomili, že tu někdo hatí monopol města,“ hlásí Atlanta Journal-Constitution.

I přes skutečnost, že dům Speronis zvenku vypadá úplně stejně jako každý další v její ulici, tak protože není závislá na vládě, má nejspíš stát obavy z hrozby poskytnutí dobrého příkladu a zkouší ji vystěhovat z nemovitosti v jejím plném vlastnictví.