Jasnovidec Krzysztof Jackowski se podělil o svou novou, velmi znepokojivou vizi. Tak konkrétní předpovědi vizionář z Człuchowa už dlouho nevyslovil. (Foto: Youtube)

Jackowski hovoří mimo jiné o nové nákaze a kolapsu surovin. Nakonec odhalí, kdo za tím vším skutečně stojí.

Jasnovidec Krzysztof Jackowski se ve své nedávné vizi zmínil o zavedení energetických poukázek, které předpověděl před několika týdny.

Ve stejném materiálu jasnovidec velmi konkrétně nastínil, co se bude v Polsku dít v nadcházejících měsících. Má na mysli listopad a prosinec. Podle něj se již v lednu objeví první pokusy úřadů „zbavit se moci“.

Jackowského předpověď znepokojila jeho fanoušky. Jasnovidec tvrdí, že „polský řád“, jak bylo pompézně oznámeno, bude brzy zlikvidován a přeměněn v to, čím měl být od samého počátku.

První z událostí, o nichž vizionář hovoří, je zveřejnění nepravdivých informací o Rusku, které budou reprodukovány médii po celém světě. Podle Jackowského půjde o informace vojenského charakteru.

„Objeví se falešná informace, která bude velmi medializovaná, že se něco děje v oblasti Ruska a na Ukrajině. Nejsem si úplně jistý, jak je to na Ukrajině, ale v Rusku. Média to budou hojně opakovat a bude to něco nepravdivého, lživého. Nevím, jestli se později ukáže, že to není pravda, ale bude to silně reprodukováno – budou nám podávány nepravdivé informace o Rusku. Bude mít co do činění s vojenskými informacemi – o některých akcích, které ve skutečnosti nebudou“.

Krzysztof Jackowski

Další informace jsou o nové záhadné nákaze, která má přijít z jižní Evropy. Bude to nemoc, která vážně postihne mladé lidi.

„Říkával jsem vám, že přijdou dvě morové rány, nebo že v určitém okamžiku budou existovat dvě morové rány vedle sebe – a nemyslel jsem tím chřipku. Z jihu Evropy přijde nějaká nemoc, která bude mít na mladé lidi velmi neblahý vliv.“

Krzysztof Jackowski

Pak vizionář hovoří o závažném dokumentu, který bude pro Polsko varováním, ale polské úřady ho nebudou brát v úvahu. Bude se týkat financí a platební schopnosti země.

„Nějaký úřad, seriózní instituce spojená s financemi naší země, začne vládu hlasitě upozorňovat, že finance země jsou velmi vážně ohroženy. Tato instituce bude podnikat kroky určitým směrem a bít na poplach. Nebude provládní a vláda se z něj nebude radovat. Naopak, vláda na to nebude chtít reagovat a nebude to chtít brát v úvahu. A mám dojem, že toto varování bude velmi důležitým dokumentem. Tento dokument, který bude vydán, bude požadavkem na záruky, na zajištění státních financí. Dokument spojuji se znakem Polska, ale vláda tuto záruku nebude chtít poskytnout. Vláda přijme rozhodnutí, které pohne vážnou institucí v naší zemi nebo v Evropě, a bude požadovat záruku solventnosti naší země.“

Krzysztof Jackowski

Krzysztof Jackowski předpovídá umělé zvýšení a „zmrazení“ cen surovin
„Nebude to typická havárie. Nerozumím tomu, ale bude to „zmrazení“ něčeho ve světě. Co lze zmrazit? Zmrazení výdajů? Něco takového se stane – může to být zinscenované, ale buď to bude Unie, nebo nějaká vlivná země zmrazí něco, co bude mít kolosální dopad na většinu světa,“ říká jasnovidec a uvažuje, co přesně v předpovědi vidí.

„Některá země nám prohlásí, že v zájmu záchrany ekonomiky, aby nedošlo ke zruinování zemí, budou ceny zmrazeny, ale ne sníženy a zmrazeny. Jde o suroviny. Tyto ceny budou velmi výrazně nadsazeny a zmrazeny, což bude mít kolosální dopad na mnoho zemí – včetně Polska. Například pohonné hmoty, ocel, plyn a další věci, které jsou surovinami, především surovinami pro výrobu energie. Bude nám vysvětleno, že je to z důvodu nedostatku surovin a zajištění pořádku spojeného se surovinami. Aby lidé zbytečně nespotřebovávali suroviny. Možná nám bude řečeno, že je to na chvíli (…). Země jsou na to již připraveny.“

„Musíme si zvyknout na první příděly. Určitě dojde k přídělům některých věcí (…). Toto není finanční krize a nemůžeme ji srovnávat s rokem 2008. Nastane komoditní krize. Ekonomika bude poznamenána, ale tím, že suroviny budou mít svou hodnotu, na kterou se ekonomika bude muset připravit. Naše úspory se rychle rozplynou, pokud s nimi nic neuděláme.“

„Nebude to typický burzovní krach. Něco z toho zamrzne. Bude to komoditní krize, a to hluboká. Vše pro úsporu surovin, pro úsporu surovin – vše se bude ubírat tímto směrem. Budou problémy s elektřinou – ne že by byla drahá (…). A nyní hovoříme o inflaci, o zdražení, ale surovinová krize ještě nebyla ohlášena. Bude brzy oznámena.“

„Situace s hrozbou na východě Polska se vyhrocuje tak, že tomu, o čem mluvím, nevěnujeme pozornost, nebo jí věnujeme méně pozornosti. Situace se tím vyhrocuje. Je možné, že dojde k některým bezvýznamným provokacím. Naše pozornost se nemá soustředit na to, co se děje kolem našich peněz. Slíbili nám „New Deal“ a ten se změní v dohodu o záchraně toho, co zbylo.“

Krzysztof Jackowski

Jasnovidec naznačuje, že následující dva měsíce budou klíčové, během nich se odehraje mnoho věcí. Pak se vláda pokusí „setřást moc“.

„Tyto dva měsíce nás přivedou do krize a po Novém roce vláda provede výpadek energie. Před námi je krátký čas, ale stále více v temnotách z této knihy čteme, co se děje. Stále více se blížíme k vážnému konfliktu. Všechno nejlepší.“

Krzysztof Jackowski

Na otázku diváka, kdo za tím vším stojí, Jackowski nakonec záhadně oznámí:

„Kdo za tím stojí? Velmi vysoký muž. Muž, pohledný, velmi vysoký, silný, vůbec ne tak starý. On bude první, kdo se zjeví a promluví ke světu, k těm, kdo mají v tomto světě moc.“

Krzysztof Jackowski

Zdroj: radiozet.pl