Kongresman Jones navrhuje zákon, kterým by se zahájil proces odvolání Panetty a Obamy Výpověď ministra obrany Leona Panetty tvrdí, že Spojené národy a NATO mají nejvyšší pravomoc nad aktivitami ozbrojených sil Spojených států. Tato formulace, která v podstatě prohlašuje Kongres za ceremoniální ozdobu přežívající z minulých časů, pohnula kongresmanem Walterem Jonesem tak, že přednesl rezoluci, která opětovně potvrdí takové chování jako “velezradu a přestoupení pravomocí, za něž se odvolává z funkce”, pokud má platit ústava.

Během včerejšího slyšení před senátní komisí ozbrojených služeb Panetta a předseda spojených náčelníků štábů Martin Dempsey drze přiznali, že jejich pravomoc nevychází z Ústavy USA a že Spojené státy jsou však sluhy Spojených národů a NATO, od nichž přijímají pochodové rozkazy, tedy mezinárodní orgány, na něž americký lid nemá vůbec žádný demokratický vliv.

Senátor Jeff Session dal Panettovi otázku: „Strávili jsme spoustu času starostmi o OSN, Arabskou ligu, NATO a podle mého názoru příliš málo času starostmi o zvolené zástupce Spojených států. Budete ve svém dalším postupu konzultovat i s Kongresem Spojených států?“

Ministr obrany odpověděl: „Víte, že naším cílem bude usilovat o mezinárodní svolení. A předstoupíme před Kongres a informujeme vás a určíme, jak k tomu nejlépe přistoupit, ať už budeme od Kongresu chtít svolení, nebo ne.“

I přes opakované Sessionovo úsilí získat od Panetty potvrzení, že Kongres Spojených států je nadřazený takovým, jako jsou NATO a OSN, Panetta vyzdvihoval moc mezinárodních orgánů nad zákonodárnou složku USA.

„Jsem opravdu udiven představou, že by nějaké mezinárodních shromáždění mělo zakládat zákonný podklad pro posílání ozbrojených sil Spojených států do boje,“ řekl Session. „Nemyslím si, že by se to byť vzdáleně blížilo korektnímu stavu. Od nich nevychází žádná zákonodárná pravomoc. Jedinou oporou v zákoně vyžadovanou k vyslání ozbrojených sil Spojených států je Kongres a prezident a zákonná opora v ústavě.“

Ve snaze znovu potvrdit fakt, že „použití útočné vojenské síly prezidentem bez předchozího jasného zmocnění kongresovým zákonem zakládá čin velezrady a přestoupení pravomocí, za něž se odvolává z funkce, podle článku II, části 4 Ústavy,“   přednesl republikánský kongresman Walter Jones ve Sněmovně reprezentantů rezoluci.

Přitom oporou klenby konstrukce republiky je úcta k výlučnému právu Kongresu vyhlašovat válku podle článku I, část 8, klauzule 11 Ústavy: Nyní tomu tedy tak má být.

Bylo to Sněmovnou reprezentantů přeposláno souběžně i Senátu. K samotnému smyslu Kongresu patří, že kromě reakce na skutečný či nadcházející útok proti území Spojených států je použití útočné vojenské síly prezidentem bez předchozího jasného zmocnění kongresovým zákonem porušením výlučného práva Kongresu vyhlašovat válku podle článku I, části 8, klauzule 11 Ústavy, a zakládá tudíž zločin velezrady a přestoupení pravomocí podle článku II, části 4 Ústavy, za které se odvolává z funkce.

Podle podmínek Jonesovy rezoluce by jak Panetta, tak Obama měli být podrobeni odvolacím procedurám za zneužití své pravomoci a porušení ústavy, za přezírání pravomocí Kongresu a stavění cizí moci nad jurisdikci vlastní země.

I přes úsilí Pentagonu tvrdit, že Panettova slova byla dezinterpretována, Obamova administrativa samotná už běžně citovala pravomoc Spojených národů ve vztahu k loňské invazi do Libye, která byla vedena bez svolení Kongresem.

Loni v červnu vyjádřil arogantně president Obama své nepřátelství vůči vládě zákona, když zamítl potřebu obdržet zmocnění od Kongresu, aby mohl provést vojenskou intervenci Spojených států do Libye, kritiku hulvátsky odbyl a poznamenal: „Nemusím se otázkami ústavnosti ani zabývat.“

Obama zkusil získat legitimitu pro svůj poklesek s vyhýbáním se schválení zapojení do vojenských operací, zasláním dopisu mluvčímu Sněmovny Johnu Boehnerovi, v němž tvrdil, že vojenský útok byl přece „autorizován Radou bezpečnosti OSN.“

Ostentativním kladením autority mezinárodních sil nad vlastní legislativní složku a do nadřazenosti k ní Panetta s Obamou otevřeně vyhlašují, že už nereprezentují americký lid, ale naopak jsou to nosiči vody pro globální diktaturu, která si od Spojených států uzurpovala jejich suverenitu.

 

Další články k tématu:

 

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: http://www.prisonplanet.com