Po bruselských útocích jsem na sociální síti zveřejnil fotografii sebe, jak kráčím v Budapešti ulicí Váci utca s pocitem bezpečí a svobody. Dostalo se mi hodně všelijakých reakcí, i pozitivních i negativních. Nejčastěji se však objevil názor, že bych se měl projít 8. distriktem místo Váci utca… Je to jakási maďarská "no-go zóna". Dobře, tak jsem to udělal. …

Chápu, proč mě tam mnozí posílali. Je zjevné, že je to oblast, která v Budapešti "vyčuhuje". Nejen proto, že je to distrikt se silně zastoupenou rumunskou komunitou, ale i nově-importovanou africkou komunitou. Překvapilo mě to. Viděl jsem jen hordu odpadků na ulicích s jejich zjevným očekáváním, že to jiní uklidí. Muži a ženy pili silné alkoholické nápoje na veřejnosti a mnozí to s tím očividně přeháněli.

Budapešťský osmý distrikt

Ale i tak jsem neměl pocit ohrožení, že by mě měl někdo okrást nebo jen tak popadnout a zbít.

Chování obyvatel v 8. distriktu je silně podmíněno chudobou, užíváním alkoholu/drog a silně ovlivněny nefungující rumunskou kulturou. Jejich aktivity jsou zjevně destrukční, ale v podstatě jen vůči nim samým. Jejich cílem není ubližovat jiným.

Chování lidí ve švédských no-go zónách však nelze ospravedlnit ani jedním z výše jmenovaných důvodů. Tam mají lidé přístup ke švédským sociálním dávkám, vzdělání zdarma a bezplatnému zdravotnímu systému po celý jejich život. Miliony a miliony eur bylo investováno do mnoha organizací v těchto oblastech, ale nic nepomohlo.

No-go zóny Švédska se pomalu přeměňují na menší arabské kolonie, kde švédské zákony a autority nemají žádný respekt, vlastně tam ani neexistuje.

Chování těchto lidí, kteří kradou, znásilňují a fyzicky napadají jiné, nelze omluvit ničím jiným než jen čistým zlem a nenávistí, kterou pociťují ke krajině, ve které žijí.

Zapalují auta, aby přivolali hasiče, na které následně házejí kameny a Molotovovy koktejly. Policejní auta zase dostávají sprchu ručních granátů. Sanitky jsou také napadány během toho, když se snaží někomu zachránit život.

Podobné oblasti se nacházejí v dalších západoevropských městech, jako například bruselský ráj džihádistů Molenbeek, kde jsou lidé zcela mimo kontrolu. Šaría je tam plně implementována.

Budapešťský 8. distrikt není místem, kde bych chtěl v této chvíli žít. Ale takovým místem není ani nic, co je v blízkosti západoevropských no-go zón.

Předpokládám, že za takových 10 let bude 8. distrikt zcela v jiné situaci a půjde pozitivním směrem. Budoucnost no-go zón bude horší než kdykoliv předtím. A teror bude růst…

Zdroj: hlavnespravy.sk