Kto má prospech z potláčania vedeckého výskumu? Čia moc a bohatstvo sú ohrozované prístupom k čistej a bezplatnej energii? Kto túži vytvoriť systém, v ktorom má tak málo ľudí tak veľa a toľkí tak málo? (Foto: Youtube)

Začína byť čoraz zrejmejšie, najmä v posledných niekoľkých rokoch, že závislosť Zeme na fosílnych palivách nie je vôbec potrebná.

 

Energia,spoločnosť, kríza a vojny

Napriek tomu ďalej rozpútavame vojny, ničíme životné prostredie a ubližujeme matke Zemi, aby sme mohli pokračovať v používaní tých istých starých technológií, generujúcich miliardy pre tých, čo stoja na čele energetického priemyslu.

Korporátne médiá ďalej šíria myšlienku, že sme v energetickej kríze, že sa kvôli nedostatku zdrojov blížime k vážnemu problému. Zábavné je, že tá istá skupina akcionárov, ktorá vlastní energetický priemysel, vlastní aj korporátne médiá.

Zdá sa, že ide tak o ďalšiu zastrašovaciu taktiku, ako aj o ďalšiu zámienku pre vytvorenie konfliktu.

Ako môže byť nedostatok zdrojov, keď máme systémy, ktoré dokážu dodávať energiu bez akéhokoľvek vonkajšieho vstupu? To znamená, že tieto systémy by mohli bežať donekonečna a dodávať energiu celej planéte bez spaľovania fosílnych palív.

Odstránilo by to veľkú časť „účtov“, ktoré platíte za bývanie a zmiernilo škodlivý vplyv, ktorý máme na Zem a jej životné prostredie. Dokonca aj keď konceptu voľnej energie neveríte, máme množstvo zdrojov čistej energie, ktoré robia zastaraným celý energetický priemysel.

Tento článok však bude zameraný hlavne na koncept voľnej energie, opätovne dokazovaný výskumníkmi z celého sveta, ktorí vykonali niekoľko experimentov a veľakrát svoju prácu publikovali.

Časť z tohto obrovského množstva výskumu bude predstavená aj v tomto článku. Tieto koncepty boli dokázané v stovkách laboratórií na celom svete, no nikdy neuzreli denné svetlo.

Keby sa celosvetovo uvoľnili nové energetické technológie, došlo by k hlbokej zmene. Mali by vplyv na všetkých, boli by použiteľné všade.

„Tieto technológie sú to najdôležitejšie, čo sa udialo v dejinách sveta.“  – Dr. Brian O´Leary, bývalý astronaut NASA a profesor fyziky na Princetonskej univerzite.

Výskum takzvanej „voľnej“ energie

Na začiatok si povedzme, že nejde doslova o „voľnú“ energiu, lebo toho sa potom hneď chytajú odporcovia argumentujúc, že žiadna energia nie je voľná, lebo vo fyzike platí zákon zachovania energie. Ten hovorí, že žiadna energia sa nestráca, ani nevytvára nová, len sa jedna forma energie transformuje na inú.

Slovo „voľná“ preto chápme v určitom prenesenom zmysle slova, nakoľko tejto energie je k dispozícii také veľké množstvo, že sa v podstate javí akoby bola neobmedzená.

O týchto konceptoch sa v súčasnosti diskutuje v konferencii Prelomový pohyb energie. Dokázaným príkladom voľnej energie, ktorej podstatu nemožno odhaliť, je Casimirov efekt.

Casimirov efekt demonštruje nulový bod alebo tiež vákuový stav energie, ktorý predpovedá, že dve kovové dosky blízko seba sa vzájomne priťahujú z dôvodu nerovnováhy v kvantových fluktuáciách (0) (8).

Vizuálnu demonštráciu tohto konceptu môžete vidieť tu: