Dejte si pozor na všechny živočišné tuky – máslo, smetanu a červené maso. Takhle nás roky varovali před účinkem nasycených tuků na naše zdraví. Říkali nám, že nám mohou zvýšit riziko kardiovaskulárních onemocnění, infarktů a mrtvic.  Avšak ne všichni souhlasí, že by tyto tuky měly být nebezpečné. Britský kardiolog Aseem Malhotra nedávno vyvolal poprask, když řekl, že celý ten děs s nasycenými tuky je jen fraška.


Malhotra, specialista intervenční kardiologie registrovaný v universitní nemocnici Croydon v Londýně v publikaci British Medical Journal řekl, že tahle záležitost není tak jednoduchá, jako ta víra, kterou nám vštěpovali, jelikož strach z  nasycených tuků vedl k tomu, že miliony lidí byly léčeny nebezpečnými statiny.

Malhotra vysvětluje:

[quote align="center" color="#999999"]

„Nasycené tuky jsou démonizovány už od milníkové studie „sedmi zemí“ Ancela Keyse v roce 1970. Ta dospěla k závěru o existenci korelace mezi výskytem srdečně cévních onemocnění a celkovou koncentrací cholesterolu, která korelovala úměrně energii poskytované nasycenými tuky. Ale korelace není příčina. Radili jsme však omezit příjem tuků na 30% celkové spotřeby energie a nasycených tuků na 10%.“[/quote]

Na rozdíl od toho, co nám říkali, říká Malthotra: „Celé kohorty nedávných hloubkových studií nepodpořily žádnou významnou vazbu mezi příjmem nasycených tuků a rizikem kardiovaskulárních chorob, naopak bylo zjištěno, že nasycený tuk má ochrannou funkci.“

Statiny jsou druhým nejpředepisovanějším typem léků v USA. V Británii se každoročně vyplňuje 60 milionů předpisů na statin. Neexistuje však žádný důkaz, že by tyto léky snížily úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění. Pokles kardiovaskulární úmrtnosti by podle Malthory mohl být spíš jednoduše důsledkem sníženého kouření a lepší dostupnosti život zachraňující léčby.

Mýty o nasycených tucích a vysokém cholesterolu v několika posledních desetiletích vedly k tomu, že více Američanů jedlo a pilo více nízkotučných či až beztučných potravin a nápojů. Ale výskyt srdečních onemocnění nadále rostl spolu s obezitou. Jedna meta- analýza dospěla k závěru, že „neexistuje žádný významný důkaz, z něhož by vyplývalo, že dieta s nasycenými tuky je nějak spojená se zvýšeným rizikem srdečních onemocnění či cévních onemocnění.“

Problém začal, když ta studie „sedmi zemí“ nasycené tuky démonizovala. Takže mnozí lidé začali tyto tuky nahrazovat ještě škodlivějšími trans-nenasycenými tuky a cukry – tedy dvěma substancemi, o nichž je dokázáno, že způsobují choroby a chatrné zdraví. Tímto způsobem také Američané i přes omezení energetického příjmu z těchto tuků v posledních 30 letech ztloustli.

Malhotra říká, že statiny opravdu přínosné využití mají, ale není to v jejich účinku na cholesterol. Měly však, jak říká přínos v účinku na úmrtnost, jaký se u jiných srdečních léků neprojevil. I tak se ale neřeší mnohé problémy s těmito léky – zvláště fakt, že jsou spojovány s více než 300 nepříznivých vedlejších účinků.

Elizabeth Renter

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj:  naturalsociety.com