20. listopadu navštívil Moskvu izraelský ministerský předseda Benjamin Netanjahu, který projednal s prezidentem Putinem dvoustranné rusko-izraelské vztahy a situaci na Blízkém východě včetně konfliktu v Sýrii. Hlavním tématem jednání však byl íránský jaderný program. Oficiální prameny označily návštěvu Netanjahua v Moskvě za pracovní a krátkou. Mezitím trvala jeho jednání s Vladimirem Putinem asi tři hodiny a skončila skoro o půlnoci. Jak vyšlo najevo ze závěrečné´ho prohlášení izraelského premiéra, počítá s prostřednictvím Moskvy v řešení otázky, která je pro jeho zemi nejaktuálnější – zastavení íránských jaderných výzkumů a zkoušek.


Na izraelské vedení zřejmě zapůsobily hlubokým dojmem úspěchy Ruska na domnělé „syrsko-americké frontě“. Jak je známo, z iniciativy Putina bylo rozhodnuto omezit se na likvidaci v Sýrii chemických zbraní jako alternativu vojenské operaci USA proti této zemi. Netanjahu navrhl Putinovi, aby si promyslel podobné průlomné iniciativy také vůči Íránu. Jde přitom o úplné zastavení obohacování uranu a o demontáž patřičné infrastruktury.

S tak radikálním přístupem v Moskvě budou sotva souhlasit. Ruské úřady nejednou prohlásily, že Írán jako nezávislý stát má právo na jaderný program, bude-li ovšem mít mírový ráz.

Zároveň vyslovil Putin naději na to, že v nejbližší době budou nalezena vzájemně přijatelná řešení o Íránu. Kdy shrnoval výsledky jednání s izraelským premiérem, zdůraznil Vladimir Putin zvláštní charakter vztahů Ruska s Izraelem a jejich další perspektivy.

[quote align="center" color="#999999"]

Vztahy mezi oběma zeměmi mají přátelský a vzájemně výhodný ráz, aktivně probíhá politický dialog. S ministerským předsedou jsme důkladně projednali klíčové otázky dvoustranné součinnosti a nastínili jsme plány do budoucna. Loni činil obrat zboží 3 miliardy USD. To číslo je sice malé, avšak nehledě na záporné tendence ve světové ekonomice máme dost dobrou dynamiku. Rozšiřuje se spolupráce v oblasti energetiky a v zemědělství. Plánuje se společné projektování dvou kosmických přístrojů pro izraelskou stranu. Důležitým směrem je také farmacie a lékařství.[/quote]

Benjamin Netanjahu ze své strany poděkoval ruskému prezidentovi za možnost otevřeného a konstruktivního dialogu.

[quote align="center" color="#999999"]

Za vaší vlády se staly vztahy Ruska s Izraelem užší a srdečnější, a také plodnější a upřímnější. Naše spolupráce roste a rozšiřuje se, a můžeme ji pozvednout na novou, vyšší úroveň. Mezi našimi národy existuje podle mého názoru skutečná sympatie.[/quote]

Podle názoru izraelského premiéra jsou tak vřelé vztahy založeny především na tom, že v Izraeli žije obrovské množství vystěhovalců z Ruska. Ti nejenže dobře znají ruskou kulturu a mluví rusky, ale zachovali si také úzké spojení se svou vlastí.

Zdroj:  czech.ruvr.ru