Americký lid teď převážně oponuje dalším válkám na Ukrajině, v Sýrii, v Íránu a jinde. Nový průzkum Wall Street Journal/NBC ukazuje: Američané ve velkém počtu chtějí, aby USA redukovaly svou roli ve světových záležitostech, i když Washington je převážně zaměstnán předváděním se s Ruskem kvůli Ukrajině…


Téměř polovina dotázaných chce, aby USA byly méně aktivní na globální scéně, což je značná změna za uplynulé desetiletí, s tím, že po aktivnějším zapojení volá jen méně než pětina – a současný anti-intervencionismus zachvacuje populaci bez ohledu na stranické linie.

Průzkum Pew z prosince zjistil, že většina Američanů – více než kdy před tím v 50 leté historii této otázky v průzkumech Pew – si myslí, že USA „by si mezinárodně měly hledět svých věcí a nechat ostatní země, aby spolu vycházely, jak nejlépe jsou schopny.“

Průzkum Pew s USA Today provedený přes víkend zjistil, že Američané oponují – v poměru 2 ku 1 – jakékoliv americké vojenské pomoci Ukrajině.

Průzkum YouGov z minulého měsíce zjistil, že pouze 14 procent Američanů řeklo, že USA mají „nějakou odpovědnost“ zapojit se do Ukrajiny, a jen 18 procent si myslí, že USA „nemají žádnou odpovědnost chránit Ukrajinu, i kdyby Rusko provedlo invazi.“

Huffington Post hlásí:

Američané mají větší sklon říci ne, že Spojené státy nemají žádnou odpovědnost zapojit se do Ukrajiny i za extrémních podmínek, ukazuje nový průzkum…

Velký podíl Demokratů, Republikánů i nezávislých souhlasil, že USA nezodpovídají za ochranu Ukrajiny.

Zhroutila se podpora i pro Afghánskou válku. Např. pouze 35% všech Američanů Afghánskou válku podporuje, zjišťuje průzkum CNN z roku 2011.

Nový průzkum od Pew rovněž ukazuje, že Americký lid je znechucen i válkou s drogami, a všímá si, že velká většina Američanů je připravena významně omezit roli systému trestní justice potýkajícího se s lidmi, kteří používají drogy. Pew zjistil:

  • 63% Američanů si myslí, že bychom měli skoncovat s povinnými rozsudky vězení za přečiny proti drogovým zákonům.
  • 54% jsou příznivci legalizace marihuany
  • 67% říká, že vláda by se měla více soustředit na poskytnutí léčby lidem, kteří používají drogy jako kokain a heroin, a jen 26% si myslí, že zaměření by mělo být více na stíhání lidí, kteří takové drogy používají.

Samozřejmě, že válka s drogami je naprostým krmením tunelu. A zastavení vládních podpor pro drogové dealery a výrobce by mohlo být tím, čím by se začalo (i když se z toho obohacují americké banky).

Samozřejmě, že jak odhalily tyto průzkumy, žádná z politických stran mainstreamu, zájmy lidí nereprezentuje.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: globalresearch.ca