Už dávno před tím, než odhalení vynašeče Edwarda Snowdena otřásla světem a čísla o souhlasu s Obamovou administrativou vypadala jak kamenná zeď, tak jsme v březnu 2012 vypustili článek, který odhaloval bezprecedentní projekt domácí špionáže NSA s kódovým jménem Stellar Wind (Hvězdný vítr), který se rozkládá na více než milionu čtverečních stop, spotřebuje 65 megawattů energie (dost na pohon města o více než 20 000 obyvatelích) a je schopno pojmout exabyty nebo dokonce zettabyty dat (zettabybe je 100 milion krát větší než veškerý tištěný materiál v Knihovně Kongresu), obsahující každou jednotlivou elektronickou komunikaci světa, ať už je odchycena se soudním příkazem nebo bez něj.


Avšak i přes všechny příznaky nasvědčující opaku, tak i über-generál Keith Alexander a jeho armáda špehů jsou jen lidé, a jak hlásí WSJ, tak datové centrum NSA Bluffdale – jehož vnitřek je možná modelován podle můstku ze Starship Enterprise – se sotva belhalo kvůli chronickým výpadkům elektřiny v důsledku nejméně 10 rozpadů elektrické sítě v posledních 13 měsících.

Takové rozpady sítí zabránily NSA, aby využila počítačů ve svém centrálním úložišti dat v Utahu, což údajně znamená, že ne úplně každá jednotlivá US konverzace za využití elektronických médií nebo rádiových vln z posledního roku byla uložena pro potomky a pro potěchu super-bubáků z NSA.

Výše je ten podnik, kde si všichni ukládáme zálohy záznamů svých telefonů a e-mailů.

Když se tohle děje u NSA, tak samozřejmě i vyražená pojistka není to samé, jako kdyby k tomu došlo v normálním světě: „Jeden z činitelů projektu popsal ty potíže s elektrikou – jako tzv. při poruchách metané oblouky – jelikož „uvnitř 2-stopových krabic vznikají blesky.“ Tyhle poruchy vytváří děsivé exploze, taví se při nich kov a způsobují selhání obvodů, řekl tento činitel. Jejich příčiny zůstávají předmětem vyšetřování a nebylo dosaženo souhlasu o tom, zda navržené opravy budou fungovat, tvrdí činitelé a dokumenty projektu. Jeden z činitelů projektu z Utahu řekl, že NSA na tento týden naplánovala, že některé z tamních svých počítačů bude zapínat.“

Od WSJ je to o tomto posledním příkladu toho, jak skončí i ta nejorganizovanější a nejefektivnější vládní agentura, když zůstane jen u zdrojů, které nejsou ze soukromého sektoru:

[quote align="center" color="#999999"]

Datové systémy globálního dohledu NSA nemohou fungovat bez spolehlivého elektrického systému k provozu počítačů a jejich chlazení. NSA si vybralo Bluffdale v Utahu k umístění datového centra převážně kvůli spoustě levné elektřiny. Neustále spotřebovává 65 megawatt, které by mohly pohánět menší město s přinejmenším 20 000 obyvateli za cenu více než 1 milionu dolarů měsíčně, jak uvádí činitelé a dokumentace projektu.

Utah je největší z několika nových datových center NSA včetně zařízení za skoro 900 milionů dolarů v jejich ústředí ve Fort Meade, Md. a jednoho menšího v San Antonio. První ze čtyř datových zařízení v centru v Utahu mělo být podle původního plánu v projektové dokumentaci otevřeno v říjnu 2012. Zpoždění datového centra ukazuje, že schopnost NSA využít jejího mocného potenciálu je rozrušena logistickou, ze které bolí hlava. Dokumenty a interview vykreslují obrázek projektu, který aby urychlil stavbu, tak vynechal základy.

Záložní generátory podle projektových dokumentů propadly v nesčetných testech a činitelé se neshodnou, zda jsou příčiny objasněny. Neshody rovněž panují mezi vládními činiteli a kontraktory ohledně adekvátnosti řídicích systémů napájení elektrickou, říkají činitelé projektu, a je ještě zapotřebí otestovat chladicí systém.

Na konstrukci datového centra dohlíželi Ženijní jednotky Armády. Šéf stavebních operací Norbert Suter řekl: „Tento tým identifikoval příčinu elektrických problémů a v současnosti to kontraktor napravuje.“ Řekl, že Ženisté zajistí, aby toto centrum bylo před předáním NSA „zcela spolehlivé“.

Ale další vládní hodnocení dospělo k závěru, že kontraktorem navržená řešení se neosvědčila a příčiny osmi poruch nebyly přesvědčivě určeny. „Nenašli jsme žádné projevy toho, že by navržená opatření k modifikaci zařízení znamenala účinnou prevenci budoucích nehod,“ uvedla minulý týden zpráva speciálních vyšetřovatelů z Armádních ženijních jednotek známých jako Tiger Team.

Elektrický systém navrhla architektonická firma KlingStubbins. Tato firma je subkontraktor ve společném podniku tří společností: Balfour Beatty Construction, DPR Construction a Big-D Construction Corp. Činitelé KlingStubbins zodpovídali otázky Ženijním jednotkám Armády. [/quote]

Poznámka: Takhle to vypadá, když se dolarů od daňových poplatníků používá k placení jen té nejlevnější nabídky – to potom nemůžete efektivně postavit ani totalitní superstát!

[quote align="center" color="#999999"]

První poruchový elektrický oblouk v Utahu podle projektových dokumentů vyšlehl 9. srpna 2012. Od té doby už toto centrum zažilo devět dalších poruch, naposledy 25. září. Každý incident způsobil škodu až za 100 000 dolarů, tvrdí činitelé projektu. Vyšetřovatelům zabralo šest měsíců, než určili příčiny dvou z těchto poruch. V následujících měsících nasadili více než 30 nezávislých expertů, kteří provedli 160 testů během více než 50 000 člověko-hodin, uvádí projektové dokumenty.

Letos v létě vyslaly Ženijní jednotky Armády svůj Tiger Team, říkají činitelé. Tým v úvodní zprávě uvedl, že příčiny poruch zůstávají neznámé ve všech kromě dvou případů. Tým řekl, že vláda má o konstrukci elektrického systému neúplné informace, což může znamenat nové problémy, dojde-li k potřebě změny konfigurace jističů. Zpráva dospěla k závěru, že ve snaze o „urychlení“ projekt v Utahu obešel běžné kontroly kvality v návrhu a provedení.

Kontraktoři začali instalovat zařízení, která odstíní elektrický systém od poruch a sníží škody na elektrických zařízeních. Ale tyto úpravy nezabrání poruchám, uvádí dokumenty projektu a bývalí činitelé.

Zástupci kontraktora minulý měsíc psali činitelům NSA, aby ty poruchy potvrdili a popsali jejich plán na zajištění spolehlivé elektřiny pro počítače. Tito zástupce uvedli, že neznají skutečný zdroj poruch, ale navrhli nápravu, o níž si myslí, že bude fungovat. S těmito a dalšími realizovanými opatřeními už mají „vysokou míru důvěry, že elektrický systém bude fungovat podle požadavků kontraktu.“

O pár týdnů později 23. září ohlásili kontraktoři, že odhalili „kořen příčin“ elektrických poruch s uvedením „konsensu“ mezi 30 vyšetřovateli, mezi něž nepatřili vládní činitelé. Jimi navržené řešení bylo to samé zařízení, které už začali instalovat. [/quote]

Počkejte, my to víme: jsou to Syřani.

Takže pro ty, co nemají na vybranou, kromě možnosti žít v totalitní banánové republice můžeme navrhnout, aby se tomu aspoň zasmáli. Představujeme Direktorát domácího dozoru.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj:  zerohedge.com