Vysoce znepokojivý „naléhavý oběžník“ dnes ráno vydaný Ministerstvem zahraničních věcí (MoFA) konstatuje, že získali od Hlavního zpravodajského direktorátu (GRU) informaci varující, že očekávají „radikální změnu“ ve vládě Spojených států, dost možná během příštích čtrnácti dnů, což se zakládá na informacích získaných od „vysoce postavených“ zdrojů v Pentagonu. Podle oběžníku MoFA dostaly zpravodajské zdroje GRU v uplynulém týdnu upozornění od jejich protějšků v Pentagonu, že prezident Barack Obama připravuje s odvoláním na pravomoci, které mu dává 50 USC Kapitola 13, prohlásit, že různé americké státy jsou teď ve „stavu povstání“, což mu umožní odvolat se na Zákon o národním výjimečném stavu podle 50 USC § 1621 a odvolat se na vysoce kontroverzní plán „k pokračování vlády“ pro Spojené státy, což mu v podstatě umožní vládnout s neomezenou mocí.


Tento oběžník konkrétně říká, že Obama se odvolá na 50 USC § 212, který uvádí:

[quote align="center" color="#999999"]

„Prezident vyhlásí proklamaci, že zákonům Spojených států odporuje kombinace příliš mocná, než aby byla překonána prováděním běžných právních postupů, a jejich uplatňování je tudíž znemožněno.“ [/quote]

Konkrétní zákony, jimž odporuje „kombinace příliš mocná, aby byla překonána prováděním běžných právních postupů,“ které Obama ve svém zdůvodnění vyhlášení výjimečného stavu předestře, pokrčuje oběžník, budou Zákon o zmocnění k národní obraně (NDAA) a Zákon o ochraně pacientů a dostupné péči (PPACA), který je jinak znám i jako Obamacare.

NDAA odporují mnohé americké státy, říká tento oběžník s tím, že ke Kalifornii se připojila Aljaška a Virginia v uplynulém týdnu schvaluje zákony, které jeho prosazování na jejím území učiní ilegální, a i mnohé další státy se připravují, že udělají to samé.

Ty konkrétní části zákona NDAA, kterým tyto americké státy odporují, umožňují neomezené zadržení bez obvinění nebo soudu u všech amerických občanů a dovolovaly by i jejich vraždu, pokud by to Obama nařídil.

I PPACA (Obamacare) podobně oponuje polovina amerických států a ten vedl k „zavření“ americké vlády z minulého týdne, které uzavřelo 15% jejich vlády, ale 85% zůstává pořád plně otevřených.

Ta konkrétní „příliš mocná kombinace“, na kterou se Obama ve svém vyhlášení Národního výjimečného stavu odvolá, kvůli které je zapotřebí mimořádných opatření, říká MoFA, je frakce v americké Sněmovně reprezentantů lidově zvaná Republikánská Tea Party, kterou prezident a jeho spojenci označují za „ uchvacovače rukojmí“ a „ politické teroristy“.

Obamovou největší obavu a důvod k vyhlášení Národního stavu nouze, pokračuje tento oběžník, nastínil včera jeho americký ministr financí, který včera vydal zprávu varující před potenciálně „katastrofickými“ škodami, pokud se Kongres vyhne zvýšení dluhového stropu a zabrání vládě, aby dodržela dluhové závazky.

Jelikož se teď boje o zavření americké vlády a o krizi dluhového stropu sloučily v jeden, tak MoFA ve svém oběžníku varuje, že Obama dále včera varoval, že prodlužování dluhového stropu za 17. říjen, kdy americké vládě v podstatě dojde hotovost k proplácení účtů, by mohlo vést k úpadku do ekonomického propadu horšího než recese před pěti lety – s propady kreditních trhů, úpadkem dolaru a s raketově rostoucími americkými úrokovými sazbami i s tím, že by se to dostalo na pokraj bezprecedentního bankrotu, který by strhl jak domácí, tak zahraniční finanční trhy.

K odporu vůči Obamovi, pokud ve skutečnosti vyhlásí Národní vyjímečný stav, chmurně varuje GRU, se chystají americké ozbrojené síly, které se samy připravují na dovolání se 50 USC § 842, což jim umožní chránit Ameriku před „Komunistickou stranou Spojených států nebo jakýmkoliv následovníkem takovéto strany, ať už se přejmenuje jakkoliv, jejímž cílem či záměrem je svrhnout Vládu Spojených států nebo vládu kteréhokoliv státu, teritoria, kraje nebo jejich uchvácení…“

Mnozí Američané dosud nevědí, že to Progresivní hnutí, k němuž Obama patří, a jehož mediální přisluhovači „ presstitutky“ jej dotlačili do úřadu, bylo dlouho spojováno s Komunistickou stranou.

A jak letos v srpnu hlásil ve World Net Daily News Service John C. Drew Ph.D, cenami ověnčený politický vědec se v roce 1980 setkal s Obamou a v roce 2011 napsal:

„Obama věřil, že ekonomické tlaky za roků Cartera znamenaly, že revoluce je pořád na spadnutí. Zvolení Reagana bylo, co set týče nadcházející revoluce, pouze drobným krůčkem zpět … Obama se slepě drží jednoduché marxistické teorie… ‚ že bude revoluce.‘ Obama řekl: ‚Potřebujeme organizované a rostoucí hnutí.‘ Podle Obamova názoru je naší rolí vzdělávat ostatní tak, abychom mohli brzy zvěstovat tuto nevyhnutelnou revoluci.“

Nyní s Obamovou „revolucí“ na dosah GRU ve svém oběžníku varuje, že je kriticky důležité si povšimnout, že ve Spojených státech na rozdíl od jiných národů přísahají všichni jejich volení činitelé a vojenský personál věrnost americké Ústavě, a nikoliv jejich vládě či jejím vůdcům.

Posledním příkladem tohoto konfliktu mezi Obamou a americkými vojsky, uvádí dále GRU, byl Egypt, kdy Obamovým režimem podporované Muslimské bratrstvo svrhli Pentagonem podporovaní egyptští vojáci, kteří, podobně jako ve Spojených státech, spolu s politiky přísahají věrnost své ústavě a nikoliv žádnému ze svých vůdců.

Stejně jak mnoho Američanů teď už ví, že v těchto současných časech tu neprobíhají normální aktivity vlády usilující o mír a prosperitu, a jak je definováno v tuctech utajených národně bezpečnostních směrnicích prezidenta Obamy a v úkolech vládním agenturám, které nejsou dosud známy, ani veřejnosti, a jak se už stalo pravidlem, ani amerického Kongresu, tak i tento oběžník ve svém resumé varuje, že Amerika se s každým uplynulým dnem možná více stává komunistickou diktaturou než funkční demokracií.

S tím, co se stalo se Spojenými státy, je to tak špatné, že jejich legendární reportér, Pulitzerovou cenou ověnčený Seymour Hersh, minulý týden napsal, že Obamova administrativa sice systematicky lže, avšak žádný z leviatanů amerických médií, televizních sítí či velkých tištěných titulů jí to nezpochybňuje.

Co je ještě horší, v uplynulém týdnu USA v rámci další sovětizace amerického života za Obamova režimu odmítly udělit vstupní víza mezinárodně uznávaným autorům Iljovi Trojanovovi a Ernstu Titovecevi, kteří byli pozváni, aby promluvili na konferenci, na níž to Justin Raimondo z vysoce uznávaného blogu Antiwar.com nazval „součástí znepokojivého vzoru represí, které všechny poukazují k závěru, před nímž nelze uniknout: Spojené státy jsou Sovětským svazem nového milénia – ideologickým státem s globálními ambicemi, který sám ze sebe dělá ztělesnění „svobody“, ač je sám nejsilnějším nepřítelem celosvětové svobody.“

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: eutimes.net