V havarované jaderné elektrárně Fukušima 1 znovu došlo k úniku radioaktivní vody. Jak oznámila společnost, která jadernou elektrárnu provozuje, situace se vymyká kontrole. Během posledních tří dnů hladina tritia (supertěžký vodík) v podzemních vodách ve Fukušimě stoupla více, než dvacetkrát a stále stoupá. V srpnu jedna z cisteren začala téct. Do životního prostředí se dostalo téměř 300 tun radioaktivní vody, která je uskladněna v jaderné elektrárně po ochlazení reaktorů. Tento incident byl nejzávažnější od okamžiku samotné katastrofy v březnu 2011.

Zdroj:  czech.ruvr.ru